Šv. Dvasios atsiuntimo liturginė iškilmė (Sekminės)

Šv. Dvasios atsiuntimo liturginė iškilmė (Sekminės) yra švenčiamos septintą sekmadienį po Šv. Velykų. Per Sekmines minime Jėzaus pažado išpildymą - Šventosios Dvasios atsiuntimą. Sekminės taip pat vadinamos Bažnyčios gimtadieniu.   Gegužės 20 d. (sekmadienį) - SEKMINĖS. Šv. Mišios Vievio šv. Onos bažnyčioje - tik 10.00 val. Šv. Mišios Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje -.. skaityti daugiau →

Viešpaties žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės

Gegužės 13 d. (sekmadienį) - Viešpaties Žengimo į Dangų iškilmė - Šeštinės. Tai privaloma šventė tikintiesiems. Bus einama Eucharistinė procesija.   Šv. Mišios - 10.00 ir 11.30 val.   Pirmosios trys tos savaitės dienos pažymimos kaip taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų dienos. Šios dienos dar buvo vadintos Kryžiaus dienomis. Kadaise Lietuvos kaimuose visas tas dienas.. skaityti daugiau →

Motinos diena

„Brangiausios mamos, dėkoju už tai, kuo esate šeimose, ir už tai, ką suteikiate Bažnyčiai bei pasauliui“ Pop. Pranciškus   Gegužės 06 d. (sekmadienį) šv. Mišios - 10.00 ir 11.30 val. Šv. Mišiose melsimės už už motinas, dėkodami Dievui už motinystės dovaną. Po Mišių bus meldžiamasi už mirusias motinas prisiminsime mirusias motinas ir melsime už jų išaukštinimą.. skaityti daugiau →