Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje

Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą. Įvertindamas šio istorinio įvykio svarbą noriu.. skaityti daugiau →

Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų tvarka

VIEVIO ŠV. ONOS BAŽNYČIOJE   VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (04-09 d.)   Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 11.30 val. Visose šv. Mišiose šventinamos verbos. 10.00 val. šv. Mišiose - Verbų procesija.   DIDYSIS TREČIADIENIS (04-12 d.)   Atgailos pamaldos. Galimybė atlikti velykinę išpažintį. 18.00 val.   DIDYSIS KETVIRTADIENIS (04-13 d.)   Vienybėje su ganytoju J. E. Jonu.. skaityti daugiau →

Kristaus kančios – Verbų sekmadienio pamaldų tvarka

Kristaus kančios - Verbų Sekmadienis yra diena, kai visa Bažnyčia mini Jėzaus pergalingą įžengimą į Jeruzalę, lygiai savaitė prieš jo prisikėlimą. Šis sekmadienis turi dvejopą vardą: Kančios ir Verbų. Ir vienu ir kitu atveju švenčiama pergalė - tai Viešpaties užbėgimas už akių mirties galioms. Tai jau pražydusios Velykos, Osana sekmadienis. Į namus parsinešę verbų šakelę.. skaityti daugiau →

Didysis Trečiadienis. Atgailos ir sutaikinimo liturgija

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo metas. Tai laikas, kai turime galimybę susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Norint dvasiškai atsinaujinti, mes turime pasikeisti, bet tai neįvyks be mūsų pačių pastangų, be maldos ir atgailos. Prasidedant Didžiosios savaitės kulminacijai - Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo dienoms - tai puiki galimybė atsiprašyti ir susitaikyti... skaityti daugiau →