Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (03-25 d.) Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 11.30 val. Visose šv. Mišiose šventinamos verbos. 10.00 val. šv. Mišiose - Verbų procesija.   DIDYSIS TREČIADIENIS (03-28 d.)   Atgailos pamaldos. Galimybė atlikti velykinę išpažintį. 18.00 val.   DIDYSIS KETVIRTADIENIS (03-29 d.)   18.00 val. - Minime Eucharistijos įsteigimą Paskutinės Vakarienės metu. Šv...

skaityti daugiau →

Parapijos skelbimai (2018-02-11)

Vasario 14 d. - Pelenų diena. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, rimtis. Šv. Mišios - 10 val., pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais. Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Šiuo laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios bažnyčioje vyks gavėnios penktadieniais - 17.00 val. (prieš vakarines šv. Mišias). Atkreipiame dėmesį, kad..

skaityti daugiau →

Parapijos skelbimai (2018-01-31)

Vasario 2 d., penktadienį - Bažnyčia švenčia Grabnyčias, Kristaus Paaukojimo šventę liturgijoje, šv. Mišios - 10.00 ir 18.00 val. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Taip pat skaitykite: Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios) Vasario 5 d., pirmadienį, - Šv. Agota. Bus šventinama vanduo ir duona, tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis..

skaityti daugiau →

Knygos apie pal. Teofilių pristatymas Vievyje

Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį yra parašytos kelios knygos, paskelbta keliasdešimt straipsnių, valstybiniuose archyvuose aptikti jo tardymo protokolai, teismo nutartys bei sekimo medžiaga. Iš paties Teofiliaus raštų tėra išlikę ganytojiški laiškai, aplinkraščiai kunigams bei oficialūs susirašinėjimai. Privačių laiškų skaičius vis didėja, nes atsiranda žmonių, išsaugojusių juos ir pasidalijančių kopijomis. Pats Teofilius Matulionis dėl buvusių įkalinimų ir..

skaityti daugiau →