08 04 2017

Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų tvarka

0 komentarų
VIEVIO ŠV. ONOS BAŽNYČIOJE

 
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (04-09 d.)Velykos
 
Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 11.30 val.
Visose šv. Mišiose šventinamos verbos. 10.00 val. šv. Mišiose - Verbų procesija.
 
DIDYSIS TREČIADIENIS (04-12 d.)
 
Atgailos pamaldos. Galimybė atlikti velykinę išpažintį.
18.00 val.
 
DIDYSIS KETVIRTADIENIS (04-13 d.)
 
Vienybėje su ganytoju J. E. Jonu Ivanausku ir vyskupijos kunigais švęskime Krizmos Mišias Kaišiadorių katedroje 10.00 val. 
19.00 val. - Minime Eucharistijos įsteigimą Paskutinės Vakarienės metu. Šv. Mišios.
 
DIDYSIS PENKTADIENIS (04-14 d.)
 
18.00 val. - Kryžiaus kelio pamaldos.
19.00 val. - Kristaus kančios prisiminimo ir šv. Kryžiaus pagarbinimo apeigos. 
Joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai. Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas - derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.
 
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (VELYKNAKTIS) (04-15 d.)
 
Žiburių ir Žodžio liturgijos, Velykų nakties šv. Mišios. Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę; pašventinti: degtukų, vandens bei velykinių valgių. Po šv. Mišių velykinių valgių pašventinimas.
20.00 val.
 
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) (04-16 d.)
 
Velykų procesija ir šv. Mišios - 08.00 val.
 
II VELYKŲ DIENA (04-17 d.)
 
šv. Mišios - 10.00 val.
Mišių metu giedos solistė Judita Leitaitė.
 
◄ Atgal | ▲ Į viršų | ► Pradinis | ⎙ Spausdinti

[Vievio šv. Onos parapija]