Kitoks pasotinimas. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

Kitoks pasotinimas. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie, nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje“. Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite jiems...
plačiau