Šventoji šeima

Šventoji šeima

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir...
plačiau
Dievo meilės laiškas (Šv. Kalėdos)

Dievo meilės laiškas (Šv. Kalėdos)

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa...
plačiau
KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2019)

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2019)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! “Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas” (Lk 2, 10-11). Su gyvu tikėjimu ir jautria širdimi š...
plačiau
Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę

plačiau
Kalėdų švenčių pamaldų tvarka Vievio bažnyčioje

Kalėdų švenčių pamaldų tvarka Vievio bažnyčioje

Gruodžio mėn. 24 d. (antradienis). Kūčios. PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS – 22.00 val. Prakartėlės pašventinimas.   Gruodžio mėn. 25 d. (trečiadienis) VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (ŠV. KALĖDOS) Šv. Mišios – 11.30 val.   G...
plačiau
Šventojo Jono abejonės (III advento sekmadienis)

Šventojo Jono abejonės (III advento sekmadienis)

plačiau
Dvejopas adventas (I Advento sekmadienis)

Dvejopas adventas (I Advento sekmadienis)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė vaikus iki pat dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, kai u...
plačiau