Lietuvos vyskupų laiškas švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

Lietuvos vyskupų laiškas švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

2019 m. rugsėjo 30 d. popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku Aperuit illis pakvietė Bažnyčią trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį (šiemet – sausio 26 d.) švęsti kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Šventasis Tėvas nurodė tris šio sekmadienio intencijas: „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Aperuit...
plačiau
Pirmąkart bus minimas Dievo Žodžio sekmadienis

Pirmąkart bus minimas Dievo Žodžio sekmadienis

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške „Aperuit illis“ nurodyta, kad nuo šiol kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis bus švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis.  Popiežiaus dokumentas, įvedantis ...
plačiau
III eilinis sekmadienis – Dievo Žodžio sekmadienis

III eilinis sekmadienis – Dievo Žodžio sekmadienis

2020 m. sausio 26 d. (III eilinis sekmadienis) – Dievo Žodžio sekmadienis, kurį švęsime pirmą kartą. Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas motu proprio forma APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo Plačiau: www.katalik...
plačiau
Jėzaus krikštas

Jėzaus krikštas

Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga t...
plačiau
Naujos nuorodos dėl užrašo palaiminta kreida KRISTAUS APSIREIŠKIMO iškilmėje

Naujos nuorodos dėl užrašo palaiminta kreida KRISTAUS APSIREIŠKIMO iškilmėje

  Per „Tris Karalius“ – Viešpaties Apsireiškimo šventėje bažnyčiose šventinama kreida ir smilkalai (šia proga auksas, kaip būdavo ankščiau, nešventinamas). Kaip nurodo Katalikų palaiminimų apeigos (LT2019), tada šeimos galva ant s...
plačiau
II sekmadienis po Kalėdų

II sekmadienis po Kalėdų

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa...
plačiau
Trijų karalių iškilmė į sekmadienį perkeliama nebus

Trijų karalių iškilmė į sekmadienį perkeliama nebus

plačiau