Lietuvos vyskupų laiškas švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

Lietuvos vyskupų laiškas švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

2019 m. rugsėjo 30 d. popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku Aperuit illis pakvietė Bažnyčią trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį (šiemet – sausio 26 d.) švęsti kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Šventasis Tėvas nurodė tris šio sekmadienio intencijas: „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Aperuit...
plačiau