Jėzaus gundymai (I gavėnios sekmadienis)

Jėzaus gundymai (I gavėnios sekmadienis)

Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“. Bet Jėzus atsakė:...
plačiau
Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2020 m. Gavėnios proga

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2020 m. Gavėnios proga

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2020 m. Gavėnios proga „Kristaus vardu maldaujame: Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20) Brangūs broliai ir seserys, Šiemet Viešpats mums ir vėl dovanoja tinkamą laiką pasirengti ir atnaujintomis širdimis švęst...
plačiau
Velykų link: kas yra gavėnia?

Velykų link: kas yra gavėnia?

Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Gavėnia prasideda Pelenų dieną ir baigiasi Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės Kristaus vakarienės Mišių pradžia. Tač...
plačiau
In memoriam. Kunigas Antanas Černa – uolus Dievo karys

In memoriam. Kunigas Antanas Černa – uolus Dievo karys

1937 m. lapkričio 20 d.–2020 m. vasario 20 d. Širvintų šv. arkangelo Mykolo parapija drauge su Kaišiadorių vyskupijos dvasininkais vasario 22 d. amžinybėn išlydėjo ilgametį altaristą kunigą Antaną Černą. Šiandien Pušaloto parapija, esanti P...
plačiau
PELENŲ diena. Gavėnios pradžia

PELENŲ diena. Gavėnios pradžia

Pelenų trečiadienį – vasario 26 d. – Bažnyčia pradeda Gavėnią – keturiasdešimties dienų laikotarpį, skirtą pasirengti šv. VELYKOMS, Jėzaus Kristaus Prisikėlimui. Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ...
plačiau
Pas Viešpatį iškeliavo kun. Antanas ČERNA

Pas Viešpatį iškeliavo kun. Antanas ČERNA

(1937-1965-2020) 2020 m. vasario 20 d. pas Viešpatį iškeliavo buvęs ilgametis Vievio parapijos klebonas, Širvintų šv. Arkangelo Mykolo parapijos altarista kun. Antanas ČERNA.  „Šiandieną šalia nesėkmių turiu ir didelį džiaugsmą: tūkstančia...
plačiau
Grabnyčios, arba Kas 40-ąją dieną po gimimo nutiko Jėzui

Grabnyčios, arba Kas 40-ąją dieną po gimimo nutiko Jėzui

Žvelgiant į Bažnyčios kelionę istorijoje, kasmet mus pasitinka tas pats liturginių metų ciklas: Adventas, Kalėdos, Eilinis laikas, Gavėnia, Velykos… Kasmet mes esame kviečiami iš naujo apmąstyti Kristaus ir kitų mūsų išganymui reikšmingų As...
plačiau