Kaišiadorių vyskupo gavėnios žodis, šiuo sunkiu išbandymų metu

Kaišiadorių vyskupo gavėnios žodis, šiuo sunkiu išbandymų metu

Mieli broliai kunigai, seserys vienuolės, brangūs vyskupijos tikintieji! Gavėnios metu esame vedami per žmogaus išgelbėjimo slėpinį. Veda mus Jėzus, Aukščiausiojo Tėvo Sūnus. Veda kalbėdamas mums Šventojo Rašto žodžiais ir atskleisdamas nuostabų Dievo veikimą. Veda į Prisikėlimo slėpinį nešdamas kryžių. Ne...
plačiau