Aš jus draugais vadinu

Brangūs Jėzaus draugai,
 
šiandien Jus kviečiame pradėti kelionę į Lietuvos Jaunimo Dienas 2013. Kreipiamės į Jus kaip į Jėzaus draugus, nes šio artėjančio susitikimo tema ir bus Jėzaus žodžiai „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15).
Draugystė reiškia bendrystę. Jėzus ne šiaip vadina mus savo draugais, bet pirmiausia pats elgiasi kaip ištikimas draugas. Jame Dievas prisiėmė mūsų žmogiškąją prigimtį, tapo žmogumi, kad būtų mums keliu į gyvenimą, kurio ilgimės, nes jam esame sukurti.
Dievas dalinasi su mumis savo meile, pasiekiančia mus ten, kur esame, ir vedančia ten,  kur širdies gelmėje trokštame būti.
Ne visada keliaujame ten, kur iš tiesų norėtume. Kartais jaučiamės vieniši, net jei greta yra kitas žmogus. Apie tai byloja Evangelijoje aprašyta mokinių iš Emauso istorija (Lk 24, 13-35), įvairiais būdais ne sykį atsikartojanti įvairių žmonių patirtyse. Šie nusivylę, liūdni ir besiginčijantys mokiniai keliauja iš Jeruzalės. Prie jų prisiartina Jėzus ir, nors neatpažintas, eina drauge, užkalbina, išklauso, atskleidžia Šventojo Rašto prasmę. Tai vėl uždega mokinių širdis, atveria akis, paskatina tuojau pat pakilti ir „sugrįžti į Jeruzalę“.
Draugystė su Jėzumi ir šiandien yra kelionė. Ji ne visada paženklinta įspūdingais emociniais išgyvenimais. Jėzus prisiartina prie mūsų kasdienybėje ir laukia, kad įsileistume Jį į savo širdį ir pakviestume pasilikti, pasidalintume su Juodžiaugsmais ir rūpesčiais, klausytume Jo žodžio ir maitintumės Jo laužoma gyvenimo Duona.
Tad leiskimės į draugystės su Jėzumi kelionę, žengdami pro tikėjimo vartus: jie „mums visada atviri“, kaip priminė popiežius Benediktas XVI Apaštališkajame laiške „Tikėjimo vartai“, kuriuo visoje Bažnyčioje paskelbė Tikėjimo metus.
Ši pasiruošimo programa tepadeda mums žengti pro tikėjimo vartus Jėzaus link. Tačiau nelaikykime jo tik sau. Drąsiai dalinkimės savo tikėjimu, nes tada jis auga kaip Jėzaus dauginama duona. Kviečiame visas bendruomenes  atsiverti naujiems žmonėms ir juos priimti taip, kaip priima pats Kristus. Padėkime vieni kitiems išgirsti Jėzaus žodžius: „Jus aš draugais vadinu“. Ypač tiems, kurių širdies jie dar nebuvo palietę.
Tegul ši pasirengimo Tikėjimo metų Lietuvos Jaunimo Dienoms programa nebūna tik pokalbiai apie draugystę su Jėzumi, bet tepuoselėja pačią draugystę su Juo. Padėkime jaunam žmogui, galbūt turinčiam daug virtualių draugų Facebook‘e ar kituose socialiniuose tinkluose, atrasti Jėzų, kuris už jį atidavė savo gyvybę. Tegul auga kiekvieno iš mūsų asmeninis ryšys su Jėzumi. Tegul stiprėja mūsų bendruomenės Dieve. Tikėjimo kelionėje palaikykime vieni kitus kasdiene malda, kad kitąmet susitikę Lietuvos Jaunimo Dienose Kaune galėtume visi kartu atsakyti Jėzui: „Ir mes norime būti Tavo draugais“.
 
Geros kelionės!

Vyskupas Arūnas Poniškaitis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas