Dėl sielovados pandemijos labiau paveiktuose šalies regionuose (INFO-20) informacija

Lietuvoje vėl sparčiai didėjant susirgimų COVID-19 skaičiui, prašome jūsų atsižvelgti į šias praktines nuostatas:

  1. Bažnyčiose, parapijų namuose ir kitose Bažnyčios institucijose tikintieji privalo dėvėti apsaugines veido kaukes.

  2. Patalpose tarp susirinkusiųjų išlaikomas bent 1 m atstumas (žaliųjų ir geltonųjų savivaldybių teritorijose) ir bent 2 m atstumas (raudonųjų savivaldybių teritorijose) ir kitų asmeninio saugumo priemonių.

  3. Šv. Komuniją galima priimti į rankas. Laikomasi Šv. Komunijos priėmimo tvarkos. 2020 m. gegužės 12 d. dokumentas “Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?

  4. Sekmadieninio dalyvavimo šv. Mišiose pareiga atliekama ir dalyvaujant sekmadieninėse šv. Mišiose, aukojamose šeštadienio vakarą.

  5. Vėlinių aštuondienio metu gedulinėse procesijose bažnyčios viduje eina tik kunigai.

  6. Visi maldos grupių ar kitų parapijos bendruomenių susitikimai rengiami tik laikantis saugaus atstumo. Patalpose tarp susirinkusiųjų išlaikomas bent 1 m atstumas (žaliųjų ir geltonųjų savivaldybių teritorijose) ir bent 2 m atstumas (raudonųjų savivaldybių teritorijose) ir kitų asmeninio saugumo priemonių. Jei nėra sąlygų išlaikyti saugų atstumą, tokie susitikimai turi vykti nuotoliniu būdu.

  7. Pasirengimo sakramentams katechezės, Alfa kursai ir panašūs susibūrimai turėtų vykti tik išlaikant saugų atstumą. Jei sąlygos neleidžia išlaikyti saugaus atstumo, katechezės, kursai ir kiti panašūs susitikimai turi vykti nuotoliniu būdu. Iškilus neaiškumams, pasitaręs su jaunuolių tėvais, sprendimą dėl katechezių, kursų ir pan. rengimo formos priima parapijos klebonas.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija