Didžiosios savaitės ir VELYKŲ pamaldų transliacijos per Lietuvos televiziją

Did. Ketvirtadienį (04-09) Paskutinės Vakarienės šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos – 18 val.(LRT PLIUS).

Did. Penktadienį (04-10) Kristaus Kančios pamaldos iš Vilniaus arkikatedros bazilikos – 18 val.; Kryžiaus kelias iš Vatikano bazilikos – 22 val. (LRT TELEVIZIJA).

Marijos radijas iš Kaišiadorių katedros transliuos Didž. Penktadienio liturgiją, pradžia – 19 val.

Velyknakčio vigilija (04-11) iš Vilniaus arkikatedros bazilikos – 21 val. (LRT TELEVIZIJA ir LRT RADIJAS).

Velykų ryto šv. Mišios (04-12) iš Vatikano ir Popiežiaus palaiminimas „Urbi et Orbi“ – 12 val. ( LRT TELEVIZIJA).

Kaišiadorių vyskupijos kurija