Eucharistija ir Didžiosios savaitės pamaldos karantino metu

Karantino metu šv. Mišios aukojamos visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis aukojamos be žmonių. Kviečiame maldai Facebook kanale:

  • Kovo 29 d., (sekmadienį), Eucharistiją švęsime 11.30 val.
  • Balandžio 5 d., Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienį, šventosios Mišios – 10.00 val.
  • Balandžio 9 d. – Didysis Ketvirtadienis, Eucharistijos įsteigimo diena. Paskutinės Vakarienės šventosios Mišios – 18.00 val.
  • Balandžio 10 d. – Didysis Penktadienis. 17.00 val. – Kryžiaus kelio pamaldos; 18.00 val. – Kristaus Kančios minėjimo pamaldos.
  • Balandžio 11 d., Didįjį Šeštadienį, Velyknakčio pamaldos – 18.00 val.
  • Balandžio 12 d. – šv. Velykos, Viešpaties Prisikėlimo iš numirusių diena. Šv. Mišios – 10.00 val.

        Vievio parapijos bendruomenės inf.