Kviečiame į titulinius šv. ONOS atlaidus

2020 m. liepos 26 d. 11 val. Vievio parapijoje bus švenčiami tituliniai šv. ONOS atlaidai

Tituliniams atlaidams vadovaus neopresbiteris, Molėtų parapijos vikaras kun. teol. lic. Gintas Petkevičius

Primename, kad šių iškilmių metu galite pelnyti visuotinius atlaidus. Visuotinius atlaidus galima pelnyti sau arba mirusiems tikintiesiems. Gyviesiems (savo artimiesiems, draugams ar pažįstamiems) visuotinių atlaidų pelnyti negalime.

Įprastinės visada galiojančios atlaidų sąlygos:

1. Būti malonės būsenoje (atlikti išpažintį);
2. Priimti Šventąją Komuniją;
3. Pasimelsti Popiežius intencijomis (pvz., Tėve mūsų ir Garbė Dievui Tėvui; tačiau galima sukalbėti ir kitas maldas).

Be to, reikia padaryti pasiryžimą nedaryti jokių, kad ir lengvų, nuodėmių. Jei tokio nusiteikimo trūktų arba būtų nepakankamai išpildomos minėtos sąlygos, pelnomi tik daliniai atlaidai.

Nuoširdžiai kviečiame atvykti ir dalyvauti šioje tikėjimo šventėje!