Malda, susiduriant su koronaviruso iššūkiu

Kardinolų Angelo Bagnasco ir Jeano-Claude Hollericho SJ siūloma malda susiduriant su koronaviruso iššūkiu

Visagali gailestingasis Dieve, mūsų Tėve, pasaulio Kūrėjau, iš meilės mums Tu siuntei savo Sūnų į pasaulį kaip mūsų sielų ir kūnų gydytoją, pažvelk į savo vaikus, kurie daugelyje Europos ir pasaulio regionų šiuo sunkiu sumaišties ir nerimo metu gręžiasi į Tave ieškodami stiprybės, išgelbėjimo ir kančių palengvinimo, išgelbėk mus nuo ligos ir baimės, išgydyk mūsų ligonius, paguosk mūsų šeimas, suteik išminties tiems, kurie mus valdo, suteik jėgų ir atlygink gydytojams, slaugytojams ir savanoriams, dovanok amžinąjį gyvenimą mirusiesiems. Neapleisk mūsų šią išbandymų valandą, bet išgelbėk mus nuo viso pikto.
To prašome Tave, kuris su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

Marija, sveikatos ir vilties Motina, melski už mus!