Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Šį penktadienį (2021-02-12) 19.00 val., Vievio šv. Onos bažnyčioje prasidės Švč. Sakramento naktinė adoracija, tema “Meldžiamės už bendruomenės atsinaujinimą tikėjime”.

 

Adoracija tęsis iki 9.00 val. ryto. Bažnyčia bus atidaryta visą naktį.

 

Tai puiki proga šiuo karantino metu aplankyti bažnyčią ir savo asmenine malda jungtis su parapijos bendruomene.

 

Kun. Alf. Kelmelis