Pal. Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos iškilmė

Dos-Nuevos-Santos

 

PALAIMINTŲJŲ JONO PAULIAUS II ir JONO XXIII
KANONIZACIJOS – PASKELBIMO ŠVENTAISIAIS IŠKILMĖ
įvyks 2014 m balandžio mėn. 27 d., apie 11 val. mūsų laiku.
 

Pagal galimybes dalyvaukite iškilmėje, kuri vyks Romoje,
taip pat lauksime tiesioginės transliacijos
per Lietuvos televizija – LRT.