Šeštadieninės šv. Mišios Kazokiškių Švč. M. Marijos Nugalėtojos šventovėje

Kazokiškių šventovė yra vienintelė tokio titulo bažnyčia visoje Lietuvoje. Ten esantis Švč. M. Marijos Nugalėtojos paveikslas nuo seno garsėja prie jo meldžiantis patirtomis malonėmis.

Manome, kad šiomis epidemijos dienomis yra labai prasminga melstis prašant užtarimo ir globos prie tokio titulo paveikslo. Todėl kiekvieną gegužės mėn. šeštadienį 11:00 val. ten aukosime šv. Mišias ir atliksime gegužines pamaldas.

Kviečiame visus jungtis maldoje internete. Prie tiesioginės transliacijos galėsite prisijungti feisbuko paieškos laukelyje įvedę „Eucharistija“.

Taip pat kviečiame, laikantis visų palengvinto karantino sąlygų ir rekomendacijų, negausiai atvykti ir į pačią šventovę.

Kazokiškių bažnyčios administratorius
Kun. Alf. Kelmelis