Švęskime Verbas ir šv. Velykas kartu interneto pagalba

TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA IŠ VIEVIO ŠV. ONOS BAŽNYČIOS

Prisijungimo nuorodą rasite: vpbendruomene.lt/naujienos/

Verbų sekmadienį – 10:00 val.

VELYKŲ TRIDIENIS

Didysis Ketvirtadienis (Eucharistijos įsteigimo diena) – 18:00 val.
Didysis Penktadienis (Viešpaties kančios pamaldos) – 18:00 val. Kryžiaus kelias – 17:00 val.
Didysis Šeštadienis (Velykų nakties ir Prisikėlimo pamaldos) – 18:00 val.
Šv. Velykų ryto šv. Mišios – 10:00 val.

Bus šventinami pamaldų dalyvių verbos ir šv. Velykų stalo valgiai.

Juk Viešpačiui neegzistuoja atstumas!