Šv. Angelų Sargų šventė

Ar dažnai apie juos pagalvojate? Ar pasakojate vaikams, anūkams apie tai, kad Dievas kiekvienam žmogui paskyręs po angelą sargą, kuris saugoja, globoja, tarnauja jam, perspėja jį, dieną naktį budi prie jo. Jis viską mato ir girdi. Be to, žmogaus maldas, prašymus ir padėkas nuneša Dievui. Iš vaikystės prisimenu gražų pasakojimą apie Viešpaties angelą, kuris kas.. skaityti daugiau →

Angelai ir mes

Staiga - angelus matome visur! Krautuvėse iškabinti spalvingi angelų portretai, žmonės nešioja įsisegę angelus vaizduojančias sagutes; žvakės, sveikinimai, net pagalvėlės puošiamos angelų atvaizdais. Knygynuose išstatytos įvairiausios knygos apie angelus.Visai neseniai buvo nemadinga ir net tiesiog nemandagu povatikaninėje Bažnyčioje minėti angelus. Garsusis Olandų katekizmas savo puslapiuose visai angelų nepaminėjo, nors dėl to vėliau buvo sukritikuotas. Antgamtinio.. skaityti daugiau →

Gabrielius – Advento angelas

Ar kada nors per adventą žaidėte angelais? Tai toks žaidimas, kai, išsitraukęs lapelį su kurio nors žmogaus vardu, tampi jo angelu, tačiau to kol kas niekam nesakai. Kažkas kitas iš grupės išsitraukia tavo vardą, tampa tavo angelu, bet tu nežinai kas. Tapęs kito žmogaus angelu, jį slapta globoji, už jį meldiesi, nemačiomis pagelbėji, slapčia padedi.. skaityti daugiau →

Kas yra angelai?

Į klausimą atsako br. Ramūnas Mizgiris, OFM Remiantis Biblija ir Bažnyčios tradicija, angelai (gr. angelos – pasiuntinys) yra Dievo sukurtos dvasinės (bekūnės) būtybės. Angelai visa savo būtimi yra Dievo tarnai ir pasiuntiniai. Nes jie „visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ (Mt 18, 10), jie vykdo „įsakymą, paklusnūs Jo tartam žodžiui“ (Ps 103, 20). Kaip grynai dvasiniai kūriniai, jie.. skaityti daugiau →