Šv. Angelų Sargų šventė

Ar dažnai apie juos pagalvojate? Ar pasakojate vaikams, anūkams apie tai, kad Dievas kiekvienam žmogui paskyręs po angelą sargą, kuris saugoja, globoja, tarnauja jam, perspėja jį, dieną naktį budi prie jo. Jis viską mato ir girdi. Be to, žmogaus maldas,...
plačiau

Gabrielius – Advento angelas

Ar kada nors per adventą žaidėte angelais? Tai toks žaidimas, kai, išsitraukęs lapelį su kurio nors žmogaus vardu, tampi jo angelu, tačiau to kol kas niekam nesakai. Kažkas kitas iš grupės išsitraukia tavo vardą, tampa tavo angelu, bet tu nežina...
plačiau

Kas yra angelai?

Į klausimą atsako br. Ramūnas Mizgiris, OFM   Remiantis Biblija ir Bažnyčios tradicija, angelai (gr. angelos – pasiuntinys) yra Dievo sukurtos dvasinės (bekūnės) būtybės. Angelai visa savo būtimi yra Dievo tarnai ir pasiuntiniai. Nes jie „vis...
plačiau

Pasakojimas apie velnio planą

Dažnai mes nepastebime Dievo darbų savo gyvenime, nes esame be galo užsiėmę, arba esame įsitikinę, kad puikiai žinome, kuo Dievas turėtų užsiimti. Neseniai mano ausis pasiekė ši trumpa istorija:   Liuciferis sušaukė pasaulinį kongresą ir kre...
plačiau

Kovotojai dvasiname mūšyje

Angelai mums padeda priešintis pagundoms   Mes nedažnai mąstome apie angelus. Pamėginkime apie juos sužinoti šį tą daugiau lygindami juos su puolusiais angelais, arba demonais. Logiškai samprotaudami padarome išvadą, kad šį tą žinome apie pikto...
plačiau

Neregimieji pasiuntiniai, dangiškieji sargai, dvasiniai draugai

plačiau