Ar tu už šeimą?

Katalikų bažnyčios požiūris į šeimą
 
Katalikų bažnyčia savo socialinę doktriną, požiūrį į šeimą formuluoja 2004 m. spalio 25 d. paskelbtame Kompendiume. Šio dokumento pirmojoje dalyje aptariamas svarbus Bažnyčios misijos ir socialinio gyvenimo santykis, nurodoma, kad Katalikų bažnyčia, skelbdama išganymą, pabrėžia, kad jis pasiekiamas ne tik naujojoje egzistencijoje po mirties, bet kad tai procesas, vykstantis šiame pasaulyje ekonomikos ir politikos, ir kultūrų dialogo plotmėse. Bažnyčios socialinė doktrina remiasi nuostata, kad Kristaus rodomas išganymo kelias apima visą žmogų kaip asmenybę su visomis socialinėmis, dvasinėmis ir kūniškomis savybėmis.
Taigi Dievo suteiktas žmogaus orumas ir pareiga skatinti gėrį tarp kitų žmonių kartu lemia ir išganymu besirūpinančios Katalikų bažnyčios paskirtį nenusigręžti nuo socialinių klausimų ir siūlyti jų sprendimus. Todėl šiandieną Katalikų bažnyčia yra svarbi socializacijos institucija, lemianti ne tik konfesinių bendruomenių, bet ir visos visuomenės nuostatas. Ypač svarbus jos vaidmuo kuriant šeimą, rengiant jaunimą šeimai. įgyvendindama pastarąjį šeimos palaikymo vaidmenį, Katalikų bažnyčia vadovaujasi pagrindiniais teiginiais apie šeimos santykius. Šie teiginiai:
 
 • šeima – pirmoji natūrali bendruomenė;
 • šeima yra išskirtinai svarbi žmogui;
 • šeima yra svarbi visuomenei;
 • šeimos pagrindas – santuoka;
 • Santuokos sakramentas yra būtinas santuokai;
 • šeima yra meilės bendruomenė, jungianti šeimos narius;
 • šeima privalo saugoti gyvybę;
 • šeimos vaidmuo išskirtinis ugdant vaikus;
 • šeima gina vaiko teises ir orumą;
 • šeimai būdingas solidarumas (tarp šeimos narių ir su kitomis šeimomis bei visuomene);
 • šeima yra ekonominis vienetas;
 • visuomenė tarnauja šeimai, šeima tarnauja visuomenei.
kun. Kęstutis Ralys “Katalikų bažnyčios požiūrūo į šeimą edukacinis įgyvendinimas”.
 

[photo_gallery]
[image thumb_width=”135″ thumb_height=”135″ lightbox=”true” custom_link=”” title=”Ar tu už šeimą?” caption=””]https://vievioparapija.eu/wp-content/uploads/2012/09/uz-seima_2012-09_001.png[/image]
[image thumb_width=”135″ thumb_height=”135″ lightbox=”true” custom_link=”” title=”Ar tu už šeimą?” caption=””]https://vievioparapija.eu/wp-content/uploads/2012/09/uz-seima_2012-09_002.png[/image]
[/photo_gallery]