Dešimt žodžių žmogaus sąžinei

„Dešimt žodžių“ Dievas apreiškė savo tautai ant šventojo kalno, įrašė žmogaus širdyje ir  jų svarbu laikytis.  Iš mūsų reikalaujama: ,,Būkite Dievo sekėjai kaip jo mylimi vaikai ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus…“ (Ef 5, 1-2). Tik šiandien XXI amžiaus žmogus ne visada klauso „sąžinės balso“, nelabai myli savo artimą, galbūt, ir save. Kas.. skaityti daugiau →

Sekmadienį švęsk

Mūsų dienų pasaulyje sekmadienis įgavo daugiareikšmę prasmę, ne tik religijos plotmėje, bet ir kultūrinėje, politinėje, ekonominėje. Šių laikų ekonominio efekto visuomenės žmogus dažnai išgyvena sekmadienį kaip dieną laisvą nuo darbų, ir sekmadieninio poilsio samprata susiveda daugiausia į jausmą, kad tai diena, skirta atsikvėpti nuo savaitės rūpesčių, nuo darbo įtampos, nuo kasdienybės krūvio, žodžiu - tai.. skaityti daugiau →

Pirmasis Dievo įsakymas

Kas yra mano Dievas? Tas arba tai, kam aš visas atsiveriu kaip savo būties šaltiniui ir gyvenimo prasmei. Atsivėrimas tikram Dievui arba netikram dievui padaro mano gyvenimą prasmingą arba beprasmį.Dievui nebuvo būtina sukurti pasaulio ir žmogaus, bet jis panorėjo. Todėl mes ir esame, ir ne šiap sau kokie, o esame jo paveikslas, galintys pažinti tiesą,.. skaityti daugiau →

Dekalogas

„Ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?" - klausė Jėzaus jaunuolis. - „Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų".Dievas myli savo žmones: išvaduoja juos iš Egipto nelaisvės ir dovanoja jiems Dekalogą - didžiąją žmogaus teisių deklaraciją, kad nebebūtų pažeminti ir beteisiai. Nuo tol savo laisvę jie turi saugoti patys -būti laisvi ir atsakingi už.. skaityti daugiau →