Dešimt žodžių žmogaus sąžinei

„Dešimt žodžių“ Dievas apreiškė savo tautai ant šventojo kalno, įrašė žmogaus širdyje ir  jų svarbu laikytis.  Iš mūsų reikalaujama: ,,Būkite Dievo sekėjai kaip jo mylimi vaikai ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus…“ (Ef 5, 1-2). Tik šiandien X...
plačiau

Sekmadienį švęsk

Mūsų dienų pasaulyje sekmadienis įgavo daugiareikšmę prasmę, ne tik religijos plotmėje, bet ir kultūrinėje, politinėje, ekonominėje. Šių laikų ekonominio efekto visuomenės žmogus dažnai išgyvena sekmadienį kaip dieną laisvą nuo darbų, ir...
plačiau

Pirmasis Dievo įsakymas

Kas yra mano Dievas? Tas arba tai, kam aš visas atsiveriu kaip savo būties šaltiniui ir gyvenimo prasmei. Atsivėrimas tikram Dievui arba netikram dievui padaro mano gyvenimą prasmingą arba beprasmį. Dievui nebuvo būtina sukurti pasaulio ir žmogaus, be...
plačiau

Dekalogas

„Ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?” – klausė Jėzaus jaunuolis. – „Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų”. Dievas myli savo žmones: išvaduoja juos iš Egipto nelaisvės ir dovanoja jiems Dekal...
plačiau

Pirmasis įsakymas: Neturėk kitų dievų, tik mane vieną

Pirmasis įsakymas yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Mūsų dvasinio gyvenimo šaltinis yra tikėjimas į Dievą, kuris mus pirmas pamilo ir kviečia atsiliepti į Jo meilę. Mūsų pareiga Dievui yra Jį tikėti ir Jį liudyti. Pirmasis įsakymas r...
plačiau

Antrasis įsakymas: Netark Dievo vardo be reikalo

Antrasis įsakymas įsako gerbti Viešpaties vardą. Kaip ir pirmasis įsakymas, jis priklauso religingumo dorybei ir išsamiai apibrėžia mūsų žodžių vartojimą šventuose dalykuose. Dievo vardo pripažinimas šventu – tai ne tik Jo garbinimas tar...
plačiau

Trečiasis įsakymas: Švęsk sekmadienį

plačiau

Ketvirtasis įsakymas: Gerbk savo tėvą ir motiną

Ketvirtasis įsakymas nurodo meilės tvarką ir privalomas pareigas. Dievas nori, kad po Jo gerbtume savo tėvus, kuriems turime būti dėkingi už gyvybę ir kurie mums perteikė tikėjimą Dievu. Įsakymą pratęsia kiti įsakymai, liečiantys atskirai pagar...
plačiau

Penktasis įsakymas: Nežudyk

„Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: „Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme”. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme” (Mt 5, 21-22). Dievas myli visus savo kūrinius, o ypač mus, savo ...
plačiau

Šeštasis įsakymas: Nepaleistuvauk

„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: „Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi” (Mt 5,27-28). „Dievas yra meilė ir pats savyje išgyvena asmeninės meilės bendrystės pasl...
plačiau