Lietuvos vyskupų laiškas švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

Lietuvos vyskupų laiškas švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

2019 m. rugsėjo 30 d. popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku Aperuit illis pakvietė Bažnyčią trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį (šiemet – sausio 26 d.) švęsti kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Šventasis Tėvas nurodė tris šio sekmadienio intencijas: „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Aperuit...
plačiau
Pirmąkart bus minimas Dievo Žodžio sekmadienis

Pirmąkart bus minimas Dievo Žodžio sekmadienis

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške „Aperuit illis“ nurodyta, kad nuo šiol kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis bus švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis.  Popiežiaus dokumentas, įvedantis ...
plačiau
III eilinis sekmadienis – Dievo Žodžio sekmadienis

III eilinis sekmadienis – Dievo Žodžio sekmadienis

2020 m. sausio 26 d. (III eilinis sekmadienis) – Dievo Žodžio sekmadienis, kurį švęsime pirmą kartą. Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas motu proprio forma APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo Plačiau: www.katalik...
plačiau
Naujos nuorodos dėl užrašo palaiminta kreida KRISTAUS APSIREIŠKIMO iškilmėje

Naujos nuorodos dėl užrašo palaiminta kreida KRISTAUS APSIREIŠKIMO iškilmėje

  Per „Tris Karalius“ – Viešpaties Apsireiškimo šventėje bažnyčiose šventinama kreida ir smilkalai (šia proga auksas, kaip būdavo ankščiau, nešventinamas). Kaip nurodo Katalikų palaiminimų apeigos (LT2019), tada šeimos galva ant s...
plačiau
Trijų karalių iškilmė į sekmadienį perkeliama nebus

Trijų karalių iškilmė į sekmadienį perkeliama nebus

plačiau
Dievo meilės laiškas (Šv. Kalėdos)

Dievo meilės laiškas (Šv. Kalėdos)

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa...
plačiau
KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2019)

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2019)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! “Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas” (Lk 2, 10-11). Su gyvu tikėjimu ir jautria širdimi š...
plačiau
Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę

plačiau
Litanija į šventąją Oną

Litanija į šventąją Oną

Ruošiantis šv. Onos šventei ir jos atlaidams, taip pat pravartu kasdien kalbėti ir šią litaniją į šventąją Oną. Kyrie, eleison. R. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, Dangaus Dieve, R. P...
plačiau
Iškilmės Videniškiuose: ganytojai ir tikintieji dėkojo už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju

Iškilmės Videniškiuose: ganytojai ir tikintieji dėkojo už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju

Šeštadienį Kaišiadorių vyskupijoje, Molėtų rajone, Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, iškilmingas padėkos šv. Mišias už garbingojo Mykolo Giedraičio pripažinimą palaimintuoju aukojo Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupai. Iški...
plačiau
1 2 3 17