Kaip rašyti krikščioniškus pavadinimus

1. Didžiąja raide rašomi tikriniai vardai ir išskirtinę reikšmę turintys pavadinimai bei terminai. Jeigu juos sudaro daugiau nei vienas žodis, didžiąja raide rašomi visi žodžiai. 1.1. Dievybių, religinių asmenų vardai ir pavadinimai, pvz.: Dievas, Alachas, Buda, Krišna; Dievas Tėvas, Dievas...
plačiau

Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo

plačiau

Kodėl mokyklose nerengiama Pirmajai komunijai ir kitiems sakramentams?

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodo priekaištų dėl to, jog vaikams, norintiems eiti pirmosios išpažinties ir šv. Komunijos, privalomi parengiamieji užsiėmimai parapijoje, nors jie lanko tikybos pamokas mokykloje. Tokių straipsnių arba nuomonių ...
plačiau
1 14 15 16