Aš jus draugais vadinu

Brangūs Jėzaus draugai,   šiandien Jus kviečiame pradėti kelionę į Lietuvos Jaunimo Dienas 2013. Kreipiamės į Jus kaip į Jėzaus draugus, nes šio artėjančio susitikimo tema ir bus Jėzaus žodžiai „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15). Draugystė reiškia bendrystę....
plačiau

Tikėjimo metų pradžia

„Švęskime tuos metus prideramai ir vaisingai. Intensyviau apmąstykime tikėjimą, kad visiems į Kristų tikintiesiems padėtume sąmoningiau ir tvirčiau pritarti Evangelijai, ypač gilių permainų valandą, kurią kaip tik dabar išgyvena žmonija. Tur...
plačiau

Mons. Algirdas Jurevičius. Laisvė patyčioms?

Viena didžiausių žmogaus vertybių – laisvė visuomenėje skleidžiasi įvairiais būdais: spaudos, žodžio, tikėjimo, judėjimo, pasirinkimo, rinkos ir kitos laisvės jau tapo mūsų gyvenimo kasdienybe. Laisvai veikdamas asmuo yra visiškai atsakingas...
plačiau

Nusilenkimas Dievui

Žodis „liturgija“ yra kilęs iš graikų kalbos žodžio “leitourgia”. Klasikinėje graikų kalboje tai reiškia viešą veiklą žmonių labui. Liturginė konstitucija, išleista 1963 metais Vatikano II Bažnyčios Susirinkimo, liturgiją api...
plačiau

Besiruošiančiųjų priimti Santuokos sakramentą dėmesiui

Bažnytinė santuoka Santuoka yra ta vieta, kurioje galima išvengti išnaudojimo, nes sutuoktiniai yra nepakeičiami asmenys, vieninteliai vienas kitam. Todėl vaikas yra dovana, atskiras asmuo, orumu lygus savo tėvams. Tuo tarpu nesantuokinio gyvenimo sąju...
plačiau

Katalikų požiūris į donorystę

Katalikų bažnyčia pritaria ir skatina neatlygintiną mirusio žmogaus audinių ir (ar) organų dovanojimą kitam žmogui, kurį transplantacija gali išgelbėti nuo mirties.   Broliškos meilės auka etiškai ir moraliai priimtin...
plačiau

Kaip rašyti krikščioniškus pavadinimus

1. Didžiąja raide rašomi tikriniai vardai ir išskirtinę reikšmę turintys pavadinimai bei terminai. Jeigu juos sudaro daugiau nei vienas žodis, didžiąja raide rašomi visi žodžiai. 1.1. Dievybių, religinių asmenų vardai ir pavadinimai, pvz.: Diev...
plačiau

Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo

plačiau

Kodėl mokyklose nerengiama Pirmajai komunijai ir kitiems sakramentams?

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodo priekaištų dėl to, jog vaikams, norintiems eiti pirmosios išpažinties ir šv. Komunijos, privalomi parengiamieji užsiėmimai parapijoje, nors jie lanko tikybos pamokas mokykloje. Tokių straipsnių arba nuomonių ...
plačiau
1 16 17 18