Apie palaiminimus

Kunige, pašventink mano žvakes, kryželį, mašiną, paminklą, namus, biurą, parduotuvę, laivą, šautuvą, lėktuvą, gatvę, tiltą… Skamba įdomiai, jeigu ne keistai, o dažnai net šventvagiškai, ar ne? Ką visa tai reiškia? Kitados šito, tik mandagiau, ir paklausiau panelės, atėjusios ...
plačiau

Ką reiškia “užsakyti Mišias” ir kokios gali būti Mišių intencijos

KĄ REIŠKIA “UŽSAKYTI MIŠIAS” Eucharistija yra Jėzaus Kristaus  auka už visus visų laikų žmones, todėl mes taip pat turime stengtis dalyvauti joje su konkrečiais ir kuo platesniais prašymais, padėka. Visa tai, ką...
plačiau

Viskas apie šv. Komuniją

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą (…) tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (Jn 6, 51. 54. 56).   Kas yra Švenčiausiasis Sakramentas?   Dar iš vaikystės katekizmo pamokų atsime...
plačiau

Nenaudojami ginklai

Įsidėkite šiuos mano žodžius sau į širdį ir sielą, prisiriškite juos kaip ženklą prie rankos ir pritvirtinkite juos kaip žymę sau ant kaktos. (Įst 11,18) Mano jungas švelnus, mano našta lengva (Mt 11,30)   Ap...
plačiau
Kas yra atlaidai?

Kas yra atlaidai?

Katalikų Bažnyčiai, kurią įsteigė Kristus, yra pavesta pasaulyje skelbti Gerąją Naujieną – Evangeliją. Bažnyčia turi įvairių priemonių šiam tikslui pasiekti. Savo veiklą ji vykdo septyniais Kristaus įsteigtais sakramentais – regim...
plačiau

Ką simbolizuoja vyskupo drabužiai ir atributai

Daugelį katalikų glumina specifiniai vyskupo drabužiai ir atributai, kurie atrodo neįprasti šiems laikams ir kiek pompastiški. Verta pasigilinti į jų prasmę ir tradiciją, siekiančią pirmuosius amžius ir turinčią sąsajų su Senuoju T...
plačiau

9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias

plačiau

Trys Karaliai

Sausio 6 dieną Bažnyčia švenčia Trijų Karalių iškilmę, tačiau dera suprasti, kad Karaliai nėra šios šventės tikrasis centras. Tikrąją šios šventės reikšmę geriau nusako graikiškas žodis Epi...
plačiau

Ką byloja Kalėdų simboliai?

Kasmet vis anksčiau ir anksčiau prasideda „kalėdinis sezonas”, ir kiekvienais metais jo akcentas labiau nutolsta nuo Kristaus gimimo. Žmones vis labiau įtraukia komercinė Kalėdų pusė ar apskritai gerovės ir geros nuotaikos pojūtis, ir ji...
plačiau

Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo"

Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymu Dievo kulto ir sakramentų kongregacija leido Lietuvos vyskupijoms į Švč. Mergelės Marijos litaniją lietuvių kalba įterpti naują kreipinį „Motina gailestingumo“, o į litaniją lotynų k...
plačiau