Viskas apie šv. Komuniją

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą (…) tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (Jn 6, 51. 54. 56).   Kas yra Švenčiausiasis Sakramentas?   Dar iš vaikystės katekizmo pamokų atsimename, kad Švenčiausiasis Sakramentas yra...
plačiau

Nenaudojami ginklai

Įsidėkite šiuos mano žodžius sau į širdį ir sielą, prisiriškite juos kaip ženklą prie rankos ir pritvirtinkite juos kaip žymę sau ant kaktos. (Įst 11,18) Mano jungas švelnus, mano našta lengva (Mt 11,30)   Ap...
plačiau
Kas yra atlaidai?

Kas yra atlaidai?

Katalikų Bažnyčiai, kurią įsteigė Kristus, yra pavesta pasaulyje skelbti Gerąją Naujieną – Evangeliją. Bažnyčia turi įvairių priemonių šiam tikslui pasiekti. Savo veiklą ji vykdo septyniais Kristaus įsteigtais sakramentais – regim...
plačiau

Ką simbolizuoja vyskupo drabužiai ir atributai

Daugelį katalikų glumina specifiniai vyskupo drabužiai ir atributai, kurie atrodo neįprasti šiems laikams ir kiek pompastiški. Verta pasigilinti į jų prasmę ir tradiciją, siekiančią pirmuosius amžius ir turinčią sąsajų su Senuoju T...
plačiau

9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias

plačiau

Trys Karaliai

Sausio 6 dieną Bažnyčia švenčia Trijų Karalių iškilmę, tačiau dera suprasti, kad Karaliai nėra šios šventės tikrasis centras. Tikrąją šios šventės reikšmę geriau nusako graikiškas žodis Epi...
plačiau

Ką byloja Kalėdų simboliai?

Kasmet vis anksčiau ir anksčiau prasideda „kalėdinis sezonas”, ir kiekvienais metais jo akcentas labiau nutolsta nuo Kristaus gimimo. Žmones vis labiau įtraukia komercinė Kalėdų pusė ar apskritai gerovės ir geros nuotaikos pojūtis, ir ji...
plačiau

Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo"

Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymu Dievo kulto ir sakramentų kongregacija leido Lietuvos vyskupijoms į Švč. Mergelės Marijos litaniją lietuvių kalba įterpti naują kreipinį „Motina gailestingumo“, o į litaniją lotynų k...
plačiau

Apie elgseną bažnyčioje

Vasara yra atostogų, tad ir kelionių metas. Vieni įdomiausių ir labiausiai lankomų kultūros paminklų Vakaruose yra bažnyčios. Tai – pakrikštytųjų namai. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti kuo turi būti. ...
plačiau

Bažnyčia – susikaupimo ir maldos vieta

BAŽNYČIA yra vieta, kur tikintieji vienu ar kitu būdu bendrauja ir jungiasi su Dievu, todėl ji turi būti ypatingai gerbiama. Tiek bažnyčioje, tiek šalia bažnyčios tikintieji turėtų elgtis labai kukliai ir padoriai. Šią vietą turėtų...
plačiau
1 3 4 5 6 7 17