Apie elgseną bažnyčioje

Vasara yra atostogų, tad ir kelionių metas. Vieni įdomiausių ir labiausiai lankomų kultūros paminklų Vakaruose yra bažnyčios. Tai – pakrikštytųjų namai. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti kuo turi būti. Nepamirština, kad bažnyčių pastatai visą savo grožybę atskleidžia...
plačiau

Bažnyčia – susikaupimo ir maldos vieta

BAŽNYČIA yra vieta, kur tikintieji vienu ar kitu būdu bendrauja ir jungiasi su Dievu, todėl ji turi būti ypatingai gerbiama. Tiek bažnyčioje, tiek šalia bažnyčios tikintieji turėtų elgtis labai kukliai ir padoriai. Šią vietą turėtų...
plačiau

Paskelbta popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato si‘ („Būk pagarbintas“) apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais

„Kokį pasaulį norime palikti ateisiantiems po mūsų, dabar augantiems vaikams?“ (160) – štai tokį svarbiausią klausimą savo naujoje enciklikoje Laudato si‘ („Būk pagarbintas“) apie rūpinimąsi mūsų bendrais ...
plačiau

Viešpaties kančios Didysis penktadienis

Dieną, kai „yra paaukotas mūsų Velykų Avinėlis, Kristus”, kaip sako Apaštalas, Bažnyčia, apmąstydama savo Viešpaties ir Sužadėtinio kančią ir adoruodama Kryžių, prisimena savo gimimą iš mirštančio ant Kry...
plačiau

Bent apie Velykas priimk Eucharistijos sakramentą

Bent apie Velykas priimk Eucharistijos sakramentą   Šis Bažnyčios įsakymas kilo taip pat iš antrojo tūkstantmečio pradžios dvasinės krizės ir buvo paskelbtas Laterano IV Susirinkime. Todėl jis paženklintas minimalistine nuostata i...
plačiau

Popiežius Pranciškus skelbia Šventuosius Gailestingumo metus

Popiežius Pranciškus pranešė apie skelbiamus Šventuosius Gailestingumo metus, kurie prasidės šių metų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, gruodžio 8-ąją, ir bus švenčiami iki atein...
plačiau

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO kalėdinis žodis – sveikinimas

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Švenčiame Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Šis įvykis yra artimai susijęs su kiekvienu iš mūsų ir tiesiog juntamai t...
plačiau

Kūčių vakarienė

Lietuva (panašiai ir Latvija bei Lenkija) turi nuostabiai gražų paprotį Viešpaties Jėzaus, kurį krikščionys vadina Kristumi (graikiškai Pateptuoju) Gimimo (Kalėdų) išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybė...
plačiau

Mokymas apie atlaidus

MALDINGI VEIKSMAI, UŽ KURIUOS GAUNAMI DALINIAI ATLAIDAI   Malda Angelui sargui. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai kalba teisėtai aprobuotą maldą savo Angelui sargui, pvz., „Angele sarge'’ (žr. LM4 50 ir 95)....
plačiau

Mirusių šventųjų mėnuo

Esame įpratę galvoti, kad lapkričio mėnuo yra skirtas prisiminti mirusius, nes lapkričio 2 dieną yra Vėlinės. Turbūt būtų tiksliau sakyti, kad šį mėnesį Bažnyčia nori pagerbti šventuosius, t.y. visus tuos, kurie po šios žemiškos kelionės ...
plačiau
1 3 4 5 6 7 16