Kokios užduotys katalikui sietinos su Gavėnios laiku?

Gavėnia neatsiejama nuo pasninko ir atgailos dienų. Kas tai yra?   Verta prisiminti Lietuvos Vyskupų konferencijos instrukciją dėl atgailos ir pasninko dienų (2006 12 12). Joje rašoma: Dieviškąja teise visi tikintieji, kiekvienas sau tinkamu būdu, įpareigojami daryti atgailą, bet, siekiant, kad visi tarpusavyje būtų sujungti bendru atgailos laikymusi, yra nustatytos atgailos dienos, kai tikintieji ypatingu.. skaityti daugiau →

Prasmingiausia Gavėnios atgaila

Gavėnia yra rimtas liturginių metų laikotarpis - pasiruošimas prasmingai sutikti didžią mūsų tikėjimo paslaptį - Kristaus prisikėlimą, o taip pat drauge ir mūsų prisikėlimą amžinam gyvenimui. Kai kurie nepatenkinti priekaištauja Bažnyčiai, kad ji, per daug pataikaudama šių laikų aukos bijančiam žmogui, savo reformomis beveik visai panaikino gavėnią. Pirmiau per visą gavėnią buvo įsakyta griežtai pasninkauti,.. skaityti daugiau →

Atgaila

KĄ SAKO APIE JĄ ŠV. RAŠTAS?   Šv. Raštas kalba nuolatos apie atgailos reikalingumą. Raginimai ją daryti, kaip koks raudonas siūlas, tęsiasi per visą Šv. Raštą. O Senasis Testamentas, galima sakyti, yra nuodėmės istorija ir atgailos reikalingumo įrodymas. Jau pasakojime apie pirmųjų tėvų puolimą Dievas kalba nusidėjusiam Adomui: "Žemė bus prakeikta dėl tavo pasielgimo" (Pr.. skaityti daugiau →

“Dievas – Gailestingumo Tėvas tesuteikia tau atleidimą ir ramybę”

Geroji mesijinės ramybės naujiena Atgailos sakramentas yra didžioji prisikėlusio Kristaus dovana Bažnyčiai. Velykų dieną, kai išsigandę apaštalai drebėjo prie užrakintų durų, jiems pasirodė Viešpats ir prabilo į juos. Kristaus kančios metu parodę savo silpnumą, jie iš Jėzaus išgirdo paguodos ir atleidimo žodį: “ ‘Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu”. Tai pasakęs,.. skaityti daugiau →