Kas yra bažnyčia?

Visada, kai pradėdavau dėstyti tikybą, prašydavau mokinių nupiešti „Bažnyčią pagal jų supratimą“. Nors tai darydavau įvairiose klasėse, rezultatas būdavo tas pats: kiekvienas iš jų stengėsi nupiešti kuo gražesnį architektūrinį pastatą. Iš tikrųjų, šiuolaikiniam žmogui Bažn...
plačiau

Apie elgseną bažnyčioje

Vasara yra atostogų, tad ir kelionių metas. Vieni įdomiausių ir labiausiai lankomų kultūros paminklų Vakaruose yra bažnyčios. Tai – pakrikštytųjų namai. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti kuo turi būti. ...
plačiau

Popiežius PRANCIŠKUS. Katechezė apie Motiną ir motinas

Popiežius PRANCIŠKUS 2015 m. sausio 7 d.   Šiandien tęsiame katechezes apie Bažnyčią ir apmąstome Motiną Bažnyčią. Bažnyčia yra motina. Mūsų šventoji Motina Bažnyčia. Šiomis dienomis Bažnyčios liturgija i&scar...
plačiau

Bažnyčia – mistinio Kristaus kūno išraiška

Fariziejų didžiūnui Nikodemui besikalbant su Jėzumi ir fariziejui besistebint, Jėzus pasakė: “Tu esu Izraelio mokytojas ir šito nesupranti? Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: mes kalbame, ką žinome, ir liudijame, ką matėme, ti...
plačiau

Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2015 m. gavėnios proga

„Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5, 8) Brangūs broliai ir seserys! Bažnyčiai, bendruomenėms ir pavieniams tikintiesiems gavėnia – atsinaujinimo metas. Tačiau pirmiausia tai yra „malonės metas“ (2 Kor 6, 2). Dievas i&...
plačiau

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims, Pašvęstojo gyvenimo metų proga

Brangūs pašvęstieji ir pašvęstosios! Rašau Jums kaip Petro įpėdinis, kuriam Viešpats Jėzus patikėjo užduotį stiprinti brolių tikėjimą (plg. Lk 22, 32), ir kaip jūsų brolis, kaip ir jūs pašvęstas Dievui. I&scar...
plačiau

Laterano bazilikos pašventinimas. Bažnyčių motina

Lapkričio 9-ąją, Katalikų Bažnyčios šventės dieną, yra minimas Laterano Bazilikos pašventinimas.   Laterano bazilika yra tikroji popiežiaus – Romos vyskupo Katedra. Minint Laterano bazilikos pašventinimo metines mūsų širdys krypsta į Romą. ...
plačiau

Vyskupų Sinodas? Kas jis ir ką veikia?

2014 m. Spalio 5–19 dienomis Romoje vyksta popiežiaus sušauktas ir šeimai skiriamas Vyskupų Sinodas tema „Pastoraciniai iššūkiai šeimai evangelizacijos kontekste“. Manoma, kad Sinodas imsis eilės karštų klausimų – nuo kontracepcijos ir tos ...
plačiau

Memorandumas dėl bandymo įteisinti medikamentinį abortą

Lietuvos tradicinių religinių bendrijų atstovų MEMORANDUMAS dėl bandymo įteisinti medikamentinį abortą (2014 09 25)   MEMORANDUMAS DĖL BANDYMO ĮTEISINTI MEDIKAMENTINĮ ABORTĄ   Mes, Lietuvos tradicinių religinių bendrijų atstovai, esame ne kart...
plačiau

Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinės)

Rugsėjo 8 d. Lotynų Bažnyčioje šią iškilmę VII a. pabaigoje įvedė popiežius Sergijus I. Remdamiesi krikščionybės tradicija ir senovės žydų apokrifiniais raštais žinome, kad Švč. Mergelės Marijos tėvai buvo Joakimas ir Ona. Šventas Jeron...
plačiau
1 2 3 9