Ar Kristus leidžia skirtis?

Kai kurie skaitytojai klausia, dėl ko Katalikų Bažnyčia yra tokia griežta skyrybų atžvilgiu. Juk, jų nuomone, net ir Kristus leidęs skyrybas kai kuriais atvejais. Apie tai šv. Matas savo evangelijoje rašo: “Kiekvienas, kurs paleidžia savo žmoną, – jei ne ištvirkavimo...
plačiau

Kaip vyksta beatifikacija ir kanonizacija

Švento žmogaus gyvenimo ir dorybių dokumentavimas pradedamas ne anksčiau kaip 5 metai po mirties. Šis laikotarpis užtikrina, kad asmuo turi išliekančią šventojo reputaciją tarp tikinčiųjų. Popiežius turi teisę šio laikotarpio atsisakyti arba s...
plačiau

Pal. Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos iškilmė

  PALAIMINTŲJŲ JONO PAULIAUS II ir JONO XXIII KANONIZACIJOS – PASKELBIMO ŠVENTAISIAIS IŠKILMĖ įvyks 2014 m balandžio mėn. 27 d., apie 11 val. mūsų laiku.   Pagal galimybes dalyvaukite iškilmėje, kuri...
plačiau

Popiežiaus Pranciškaus velykinė žinia „Urbi et orbi“

Brangieji broliai ir seserys, džiugių ir šventų Velykų! Šiandien po visą pasaulį pasklidusioje Bažnyčioje skamba moterims angelo paskelbta žinia: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis pr...
plačiau

Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 29-osios Pasaulio jaunimo dienos proga (2014 m.)

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3) 2014 m. sausio 21 d.   Brangūs jaunuoliai!   Vis gyvai prisimenu mūsų nepaprastą susitikimą per 28-ąją Pasaulio jaunimo dieną Rio de Žaneire – didžiulę tikėjimo ...
plačiau

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija apie Apaštalinio Nuncijaus paskyrimą

2014 metų kovo 8 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė Arkivyskupą PEDRO LÓPEZ QUINTANA. Pateikiame Jūsų dėmesiui naujojo Apaštalinio Nuncijaus gyvenimo aprašymą.   Arkivyskupas Pedro López Quintana gimė Bar...
plačiau

Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis

Kovo 2 dieną pirmąjį kartą bus minimas Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis. Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra pakvietė lietuvius šią dieną parapijose, misijose ir bendruomenėse dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visu...
plačiau

Kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje

Ukrainoje prasidėjo nauja smurto prieš protestuojančius šios šalies piliečius banga. Pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius, uždaromi televizijos kanalai, skamba ultimatyvūs reikalavimai. Ukrainos piliečių troškimą gyventi laisvoje valstybėje...
plačiau

Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 22-osios Pasaulinės ligonių dienos (2014 m. vasario 11 d.) proga

Popiežius PRANCIŠKUS   Tikėjimas ir meilė: „Mes turime guldyti gyvybę už brolius“ (1 Jn 3, 16)   Žinia 22-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2014 m. vasario 11 d.)   1. Minint 22-ąją Pasaulinę ligonių dieną, kurios tema šiemet yra Ti...
plačiau

Maldos savaitės už krikščionių vienybę istorija

Sausio 18-25 dienomis visi krikščionys (katalikai, protestai ir stačiatikiai) meldžiasi už krikščionių vienybę. Ši bendra malda jau yra gražus vienybės ženklas. Štai kaip atsirado ši iniciatyva: 1908 metais anglų katalikų kunigas, buvęs angli...
plačiau