Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 47-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2014 m. sausio 1 d.) „Brolybė – taikos pamatas ir kelias į taiką“

Popiežius PRANCIŠKUS   1. Šioje mano pirmojoje Žinioje Pasaulinės taikos dienos proga visiems, kiekvienam asmeniui ir tautoms, norėčiau palinkėti džiaugsmo bei vilties kupino gyvenimo. Juk kiekvienas žmogus širdyje puoselėja pilnatviško gyvenimo troškimą, nuo kurio neatsiejamas ir nenumaldomas brolybės poreikis, kreipiantis...
plačiau

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams

ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI. Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežiu...
plačiau

Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais

plačiau

Komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir Šeimos metų paskelbimo

Baigiasi Bažnyčioje ir pasaulyje didelį susidomėjimą sukėlę Tikėjimo metai. Paskelbti dar Popiežiaus emerito Benedikto XVI, jie bus iškilmingai užbaigti lapkričio 24 d. Popiežiaus Pranciškaus aukojamomis Mišiomis. Atsiliepdami į Šv. Tėvo para...
plačiau

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones   Šiomis dienomis pasaulio visuomenės dėmesys nukreiptas į Filipinus. Praūžęs neregėto galingumo taifūnas sugriovė miestus, išardė šeimas, paliko našlaičiais vaikus. ...
plačiau

Rick Joyner. Dvasiniai pamatai

Skaitinys apie tikruosius dvasinio gyvenimo pamatus: “Dvasia atėjo liudyti apie Jėzų, ne apie jo tarnautojus ar doktrinas” (Rick Joyner) Pagrindinis statybos principas yra toks: bet kokio namo dydis ir tvirtumas priklausys nuo pamatų dydžio ir tvirtum...
plačiau

Spalio 22 d. minimas liturginis pal. Jono Pauliaus II minėjimas

KAROLIS JÓZEFAS WOJTYŁA, nuo 1978 m. spalio mėnesio popiežius JONAS PAULIUS II, gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose, nedideliame mieste 50 kilometrų nuo Krokuvos. Jis buvo antras sūnus, gimęs Karoliui Wojtyłai ir Emilijai Kaczorowskai. Jo motina...
plačiau

Tu irgi esi misionierius

Kasmet spalio trečiąjį sekmadienį katalikų Bažnyčia švenčia Misijų dieną.   Kiekvienais metais ateina toks paslaptingas sekmadienis, vadinamas MISIJŲ DIENA. Tą dieną ne vienas bažnyčios klebonas suka galvą, kaip paaiškinti, k...
plačiau

Priartėjo Rožinio mėnuo

Spalio mėnuo, kuris liaudies pamaldumo tradicijoje ypatingai skirtas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdami Dievo Motiną tikintieji visame pasaulyje spalį kalba Rožinį – maldą, kurioje kartu su Mergele Marija, tarsi jos akimis, kontempliuojami s...
plačiau

Arkivysk. Luigi Bonazzi. Ką šiandien mums pasakytų Jonas Paulius II?

Brangūs broliai ir seserys, mieli bičiuliai,   Dėkoju Viešpačiui, kad esu su jumis čia, Šiluvoje, ramybės ir malonių vietoje, kur Švenčiausioji Mergelė Marija, kaip tikra Motina, visada laukia mūsų. Visi drauge švenčiame šią Eucharistiją, ...
plačiau