Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis, kviečiantis į rugsėjo 7 d. visame pasaulyje organizuojamą maldos ir pasninko akciją už taiką Sirijoje

2013 m. rugsėjo 3 d.   Mieli broliai ir seserys, visi geros valios žmonės!   Rugsėjo 8 d. Šiluvoje ir kitose Lietuvos bažnyčiose švęsime Šv. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, Gimimo iškilmę. Tradiciškai ši šventė mus skatina prisiminti gyvybės ir gyvenimo...
plačiau

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Pivašiūnų Žolinės atlaiduose

plačiau

Apie Eucharistijos apeigų raidą

plačiau

Popiežius sveikina krikšto jubiliejų švenčiančią Žemaitiją ir visą Lietuvą

Garbingajam broliui Kristuje Telšių vyskupui Jonui Borutai, SJ   Garbingasis broli, kreipiuosi į Tave ir į Telšių vyskupiją, o taip pat į visus Lietuvos vyskupus, kunigus, vienuoles ir vienulius bei pasauliečius tikinčiuosius su nuoširdžiu sveikin...
plačiau

Porciunkulė, Pranciškoniškumo tabernakulis

Rugpjūčio 2 dieną viso pasaulio pranciškonų bažnyčiose, o visų pirma vienoje svarbiausių pasaulyje pranciškoniškų bažnyčių – Asyžiaus Angelų Karalienės bazilikoje – švenčiama Atleidimo šventė, paprastai vadinama Porciunkule. Būte...
plačiau

Popiežius aukojo Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias: „Eikite – nebijodami – tarnauti“

Po šeštadienio vakaro maldos budėjimo, kuriame dalyvavo daugiau nei 2 mln. žmonių, sekmadienio rytą grįžęs į Kopakabaną popiežius Pranciškus aukojo Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias, kurios dalyvavo po vigilijos ten pat pasilikę nakvoti j...
plačiau

Malda už Bažnyčią

Kasdien, švęsdamas Eucharistiją, aš melsiuosi už Bažnyčią, mano Dieve. Mano tikėjimas gali išlikti tiktai bendruomenėje tų, kurie drauge sudaro šventąją Jėzaus Kristaus Bažnyčią. Ir todėl (be kitų priežasčių) mano išgelbėjimui nepapra...
plačiau

Bažnyčios požiūris į organų transplantaciją

Pateikiame ištraukas iš popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos 1991 m. birželio 20 dieną per audienciją “Organų donorų asociacijos” kongreso dalyviams.   “Turime džiaugtis, kad medicina, tarnaudama gyvenimui, per organų transplantaciją...
plačiau

Popiežius Pranciškaus laiškas Lietuvos jaunimui: „Jėzus veda į džiaugsmą“

Brangus Lietuvos Jaunime!   Man labai miela širdimi būti kartu su jumis ir jums perduoti pačius šilčiausius linkėjimus šeštą kartą vykstančiųjų „Lietuvos Jaunimo Dienų“ proga, kuri jus taip gausiai subūrė į Kauną. Ypatingai sveikinu tuos...
plačiau

Popiežiai Jonas Paulius II ir Jonas XXIII bus paskelbti šventaisiais

2013-07-05 d. popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir leido kongregacijai skelbti oficialius dekretus, patvirtinančius keleto kandidatų į šventuosius ir palaimintuosius užtarimu įvyk...
plačiau