LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naująjį Popiežių

2013-03-01   Brangūs broliai ir seserys,   Dėkodami Popiežiui Emeritui Benediktui XVI už aštuonerius jo pontifikato metus, savo maldose pavedame Viešpačiui tolesnę jo gyvenimo piligrimystę.…

Daugiau LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naująjį Popiežių