Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ingresas (2013 04 23)

Šių metų balandžio 23 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO ingresas. Šią dieną naujasis arkivyskupas metropolitas pradės vykdyti jam Apaštalų Sosto patikėtas Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigas. Ingreso pamaldas transliuos LRT televizija, pradžia ...
plačiau

Naujai paskirto Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro Grušo pareiškimas

2013 m. balandžio 5 d.   Šiandien Popiežius Pranciškus paskyrė mane Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu. Sujaudino dėmesys Lietuvai, kad po paskyrimo savo įpėdinio Buenos Aires arkivyskupijoje, esu antrasis šio popiežiaus paskirta...
plačiau

Balandžio 02 d. minime pal. Jono Pauliaus II aštuntąsias (gimimo dangui) metines

KAROLIS JÓZEFAS WOJTYŁA, nuo 1978 m. spalio mėnesio popiežius JONAS PAULIUS II, gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose, nedideliame mieste 50 kilometrų nuo Krokuvos. Jis buvo antras sūnus, gimęs Karoliui Wojtyłai ir Emilijai Kaczorowskai. Jo motina...
plačiau

Krizmos Mišios Kaišiadorių katedroje

Šiandien 10.00 val., J. E. Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, J. E vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis su vyskupijos kunigais Kaišiadorių Kristaus Atsimanymo katedroje aukojo Krizmos Mišias, kurių&n...
plačiau

Popiežiaus Pranciškaus Pontifikato inauguracijos Šv. Mišios

[youtube]http://youtu.be/L8UkpJI-6hM[/youtube]  
plačiau

Koncertai ir kiti renginiai bažnyčiose bei koplyčiose šalia liturginių apeigų. LVK instrukcija

2001 m. vasario 14 d.   1. “Visos Bažnyčios muzikinis palikimas sudaro neįkainojamos vertės lobį, kuris<…> sudaro būtiną bei integralinę iškilmingos Liturgijos dalį. Liturginį giedojimą aukština ir Šventasis Raštas, ir Bažnyčios Tė...
plačiau

Popiežius PRANCIŠKUS (video)

2013 m. kovo 13 d. vakarą naujuoju 266-uoju Katalikų Bažnyčios popiežiumi išrinktas kardinolas Jorge Mario BERGOGLIO SJ iš Argentinos, kuris pasirinko PRANCIŠKAUS vardą. [slider] [slide image_width=”650″ image_height=”300″ link...
plačiau

Trumpa popiežių rinkimų istorija

Neturime gausių istorinių liudijimų apie pirmųjų amžių Romos vyskupų rinkimus, nes ir laikai buvo labai sudėtingi, iki ketvirtojo amžiaus pradžios Bažnyčia buvo persekiojama. Žinoma tik tiek, kad Romos vyskupą rinko miesto tikintieji, vietos kun...
plačiau

LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naująjį Popiežių

2013-03-01   Brangūs broliai ir seserys,   Dėkodami Popiežiui Emeritui Benediktui XVI už aštuonerius jo pontifikato metus, savo maldose pavedame Viešpačiui tolesnę jo gyvenimo piligrimystę. Jis visada liks mūsų širdyse kaip ištikimas ir rūpesti...
plačiau

Keli žodžiai apie Benediktą XVI

Pernai metais Vasario 11-toji diena mums atnešė svarbią naujieną – Kaišiadorių vyskupija turi naują ganytoją – Vyskupą Joną Ivanauską, šiais metais vasario 11 diena mus dar labiau nustebino – popiežius Benediktas XVI susirinkusiems kardinol...
plačiau
1 3 4 5 6 7 9