Vasario 02 d. – Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios)

Žvelgiant į Bažnyčios kelionę istorijoje, kasmet mus pasitinka tas pats liturginių metų ciklas: Adventas, Kalėdos, Eilinis laikas, Gavėnia, Velykos… Kasmet mes esame kviečiami iš naujo apmąstyti Kristaus ir kitų mūsų išganymui reikšmingų Asmenų Gyvenimo įvykius, siekiant vis labiau įsigilinti ir...
plačiau

Apaštalo Pauliaus ir mūsų atsivertimas

Daugelis žmonių savo žemiškoje ke­lionėje išgyvena tokias tikėjimo patirtis, kurios pakeičia jų požiūrį į Dievą, kitus žmones ir save pačius. Šventajame Raš­te jas turėjusių galime rasti ne vieną: tai Marija Magdalena, muitininkas Zachie...
plačiau

Karolis: žmogus tapęs Popiežiumi. Filmas su LT subtitrais

Ši biografinė drama buvo pradėta filmuoti dar Jonui Pauliui II gyvam esant, tačiau jis jau nebespėjo pamatyti filmo. Dviejų dalių kūrinys pasakoja apie Karolio Voitylos kelią nuo jaunystės iki jis tapo popiežiumi. Filmas sukurtas pagal italo Gian Fr...
plačiau

2013 m. vyks nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija

2012 m. spalio 11 d. – 2013 lapkričio 24 d. visuotinėje Bažnyčioje yra paskelbti Tikėjimo metais. Tam popiežių Benediktą XVI paskatino keletas progų. Tai Vatikano II Susirinkimo pradžios 50-ųjų metinių minėjimas. Tai pat jau praėjo 20 me...
plačiau

Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 46-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2013 m. sausio 1 d.)

Palaiminti taikdariai Žinia Pasaulinės taikos dienos proga (2013 m. sausio 1 d.)   1. Kiekvieni nauji metai žadina geresnio pasaulio lūkestį. Turėdamas tai prieš akis, prašau Dievą, žmonijos Tėvą, suteikti santarvės ir taikos, kad visiems išsipi...
plačiau

Laterano Bazilikos pašventinimas

Kiekvienos bažnyčios pašventinimas yra tarsi jos gimtadienis, taigi lapkričio 9 dieną švęsime Laterano bazilikos gimtadienį. Ši pašventinimo iškilmė pradėta švęsti jau XII amžiuje, iš pradžių – Romoje, vėliau – ir visame pasaulyje, ...
plačiau

Vatikano II Susirinkimo mokymas trumpai

1. Kas paskatino sušaukti Vatikano II Susirinkimą? Ar reikia Vatikano III Susirinkimo? Kas žino? Kai Angelo Roncalli buvo išrinktas Pijaus XII įpėdiniu daugelis stebėtojų manė, kad tai bus „pereinamasis“ pontifikatas. Roncalli tuo metu buvo jau s...
plačiau

Misijų sekmadienis. Kad Kristaus Veidas spindėtų…

Kasmet spalio trečiąjį sekmadienį katalikų Bažnyčia švenčia Misijų dieną. Esame kviečiami savo maldose prisiminti misionierius, taip pat tuos žmones, kurie gyvena ieškodami Kristaus. Galbūt kai kam žodis „misija“ &s...
plačiau

Ganytojų laiškas Tikėjimo metams

2012 10 11   „Nebijokite, Bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus“, – lygiai prieš du dešimtmečius šv. Jonų bažnyčioje, Vilniuje pasakyti palaimintojo popiežiaus Jo...
plačiau

Tikėjimo metų ikona – Kristus visatos valdovas

Popiežius kviečia, žvelgiant į šią ikoną, kiekvienam iš mūsų atrasti Kristaus veide Tą, kuris yra vienintelis mano Išganytojas. Tegu šis Kristaus veidas lydi mus visus Tikėjimo metuose ir visoje mūsų gyvenime kelionėje, kol susitiksime veidas ...
plačiau