Aš jus draugais vadinu

Brangūs Jėzaus draugai,   šiandien Jus kviečiame pradėti kelionę į Lietuvos Jaunimo Dienas 2013. Kreipiamės į Jus kaip į Jėzaus draugus, nes šio artėjančio susitikimo tema ir bus Jėzaus žodžiai „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15). Draugystė reiškia bendrystę....
plačiau

Apaštališkasis laiškas motu proprio forma PORTA FIDEI, kuriuo skelbiami Tikėjimo metai

1. „Tikėjimo vartai“ (plg. Apd 14, 27), vedantys į bendrą su Dievu gyvenimą ir leidžiantys įžengti į jo Bažnyčią, mums visada atviri. Šį slenkstį galima peržengti, kai skelbiamas Dievas žodis ir malonei leidžiama ugdyti širdį. Žengti pr...
plačiau

Tikėjimo metų pradžia

„Švęskime tuos metus prideramai ir vaisingai. Intensyviau apmąstykime tikėjimą, kad visiems į Kristų tikintiesiems padėtume sąmoningiau ir tvirčiau pritarti Evangelijai, ypač gilių permainų valandą, kurią kaip tik dabar išgyvena žmonija. Tur...
plačiau

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pamąstymai prieš Seimo rinkimus

Vyskupo kalbėjimas prieš rinkimus visuomet yra rizikingas, nes gali sukelti dalies žmonių susierzinimą; tokie asmenys tuomet sako, kad Bažnyčia palaiko ne tą politinę jėgą, kurią reikėtų palaikyti. Tačiau vyskupo pareiga ne tylėti, bet sa...
plačiau

10 priemonių, kurios gali padėti geriau išgyventi Tikėjimo metus

JAV vyskupų konferencijos evangelizavimo ir katechezės komisija pasiūlė dešimt priemonių, kurios kiekvienam tikinčiajam gali padėti geriau išgyventi Tikėjimo metus.   Pirma, dalyvauk šventosiose Mišiose. Tikėjimo metai skirti asmeniniam susitiki...
plačiau

Mons. Algirdas Jurevičius. Laisvė patyčioms?

Viena didžiausių žmogaus vertybių – laisvė visuomenėje skleidžiasi įvairiais būdais: spaudos, žodžio, tikėjimo, judėjimo, pasirinkimo, rinkos ir kitos laisvės jau tapo mūsų gyvenimo kasdienybe. Laisvai veikdamas asmuo yra visiškai atsakingas...
plačiau

Angelai sargai – mūsų draugai danguje

Spalio 02 d. švenčiame Angelų Sargų šventę. Ši šventė XVII a. pradėta švęsti Ispanijoje ir Prancūzijoje. Popiežius Klemensas IX 1667 m. šiai šventei švęsti paskyrė...
plačiau

Paskirtas naujasis Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas

2012 metų rugsėjo 27 dieną, Šventasis Tėvas BENEDIKTAS XVI kun. dr. Kęstutį Kėvalą paskyrė tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.   Vyskupas nominatas Kęstutis Kėvalas gimė Kaune 1972 metų vasario 17 d. Mokėsi Šančių...
plačiau

Alfa kursas. Kas tai?

Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite Jo darbus tautoms! Giedokite jam, šlovinkite ji giesmėmis, kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus. Didžiuokitės jo šventuoju vardu, tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!   Ps 104 (10...
plačiau

Susitaikinkite su Dievu!

Visa Evangelija, Geroji Naujiena, netenka prasmės ir tikslo: „Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos… Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu, ir nebūtų mumyse jo žodžio“ (1 Jn ...
plačiau