Švč. Jėzaus Širdis

Birželio mėnuo Lietuvos Bažnyčiose skir­tas Švč. Jėzaus Širdžiai pagarbinti. Todėl ir mū­sų bažnyčioje kas vakarą prie išstatyto Švč. Sak­ramento giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Taip norime savo širdyse sužadinti mūsų Vieš­paties meilę ir pajusti be perstojo plūstantį iš Jo širdies gailestingumą. Kristaus mistinis kūnas - Bažnyčia nuolat kviečia tikinčiuosius pažvelgti į savo širdį, pasi­tikrinti, kiek.. skaityti daugiau →

Dvylika Jėzaus pažadų Jo Švč. Širdies garbintojams

Aš būsiu paguoda jų kentėjimuose. Suteiksiu jų luomui reikalingų malonių. Jų šeimose klestės santaika. Aš būsiu saugi jų priebėga gyvenant, bet ypač mirties valandą. Visiems jų užmojams teiksiu gausią palaimą. Nusidėjėliai ras mano širdyje neišsenkamą gailestingumo šaltinį. Atšalusioms sieloms įkvėpsiu uolumo. Uoliosios sielos darys didelę pažangą, siekdamos tobulumo. Tiems, kurie darbuojasi sielų išganymui, suteiksiu malonę.. skaityti daugiau →

Jėzaus Širdies litanija

Istorija   Litanija yra viena iš Bažnyčios maldos būdų. Šį maldos būdą Bažnyčia perėmė iš ankstesnių kartų. Išrinktoji tauta jau Senojo Testamento laikais meldėsi tokiu būdu, pavyzdžiui 136 psalme. Švč. Jėzaus Širdies litanija dabartinę formą įgavo tik 1899-aisiais. Tais metais vasario 2 dieną popiežius Leonas XIII šią litaniją patvirtino kaip Bažnyčios maldą. Ši litanija kilo.. skaityti daugiau →

Švč. Jėzaus Širdies šventė

Birželio 27 d., trečiąjį penktadienį po Sekminių, minima Švč. Jėzaus Širdies šventė.   Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta,.. skaityti daugiau →