Pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai ir Tėvo diena

Pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai ir Tėvo diena

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Bažnyčiose kalbama arba giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, esti minima Švč. Jėzaus Širdies diena. Jėzaus Širdis – tai tikra, gyva Širdis, kuri...
plačiau

Švč. Jėzaus Širdis

Birželio mėnuo Lietuvos Bažnyčiose skir­tas Švč. Jėzaus Širdžiai pagarbinti. Todėl ir mū­sų bažnyčioje kas vakarą prie išstatyto Švč. Sak­ramento giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Taip n...
plačiau

Dvylika Jėzaus pažadų Jo Švč. Širdies garbintojams

Aš būsiu paguoda jų kentėjimuose. Suteiksiu jų luomui reikalingų malonių. Jų šeimose klestės santaika. Aš būsiu saugi jų priebėga gyvenant, bet ypač mirties valandą. Visiems jų užmojams teiksiu gausią palaimą. Nusidėjėli...
plačiau

Jėzaus Širdies litanija

Istorija   Litanija yra viena iš Bažnyčios maldos būdų. Šį maldos būdą Bažnyčia perėmė iš ankstesnių kartų. Išrinktoji tauta jau Senojo Testamento laikais meldėsi tokiu būdu, pavyzdžiui 136 psalme. Švč. ...
plačiau

Švč. Jėzaus Širdies šventė

Birželio 27 d., trečiąjį penktadienį po Sekminių, minima Švč. Jėzaus Širdies šventė.   Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo...
plačiau

Apie Švenčiausiąją Jėzaus Širdį

Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai JĖZAUS KRISTAUS ŠIRDŽIAI, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Galime sakyti ir taip – tai pamaldumas JĖZAUS KRISTAUS MEILEI, apie kurią primena ir ku...
plačiau