CREDO Ką mes tikime?

APAŠTALŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, (nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame) kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas p...
plačiau