Dievas liudija savo buvimą

DIEVAS GAMTOJE   Dievas kalba ne tik iš Šv. Rašto, savo žodinio apreiškimo; Jo sukurtasis pasaulis, daiktinis Dievo žodis, taip pat liudija Dievą. Tai suprato net pagonys. Didysis graikų filosofas Aristotelis (384-322 ar 321 pr. Kr.) tą mintį taip išreiškia:...
plačiau

Tikėjimas Dievu ir Evangelija

Tikėjimas anuomet ir dabar   Ką reiškia Kristų “tikėti”? Tai reiškia Jį savo valia priimti, reiškia atsiverti Jam dvasia, pajusti širdimi, tai reiškia Jį įsisavinti. Tačiau žmogus yra laisvas kvietim...
plačiau

Apie meilę, Dievą ir reklamą

Šiandien gyvenimas yra sunkiai įsivaizduojamas be reklamos. Na, tegu ji kai kuriuos ir nelabai žavi, bet esam įpratę prie jos gausos ir ryškumo. Tegu ir manom (ar bent sakom), kad ji mums įtakos nedaro, bet nuolat su ja susiduriam. Ir...
plačiau

Įsišaknyti Dieve

„Viskas keičiasi, ir mes keičiamės tame“, – tvirtina senovinis posakis. Mūsų laikais tikriausiai labiau nei bet kada galime tą pastebėti ir patirti savo gyvenime. Nors laikas mus įsupa į savo tėkmę ir ką tik prabėgusi diena dažnai būna pan...
plačiau

„Sunku patikėti, bet Dievas myli tave“

Kartais yra sunku pasakyti: „Dievas jus myli“. Dabar užsimerkite. Įsivaizduokite, kad esate ketverių metų amžiaus ir kad sėdite prie šeimos stalo. Prisiminkite, kaip atrodė stalas ir kur kiekvienas sėdėjo. Ištiesiate ranką, norėdami paimti duo...
plačiau

Naudinga informacija apie Sutvirtinimo sakramentą

Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą?   Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia ...
plačiau

Meilė Dievo žodyne

Labai svarbu matyti meilę Dievo akimis. Dievas ir pasaulis seniai meilę supranta skirtingai. Apaštalas Paulius, rašęs apie meilę Korinte gyvenantiems krikščionims, gerai suprato šią kovą ir savo užduoties keblumą: rašyti apie Dievo meilę to laik...
plačiau