Dosnumas. T. Mindaugo Malinausko SJ metinių rekolekcijų medžiaga

Duok, Dieve, kad dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti. Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl Tavęs ir tavo Bažnyčios. Ačiū, Viešpatie, kad mane išvedei iš šio pasaulio, kur klaidžiojau, o gal ir kitus klaidinau, tai vis neva iš uolumo; Tu,.. skaityti daugiau →

“Gaila man minios”

Gyvename poatpirkiminėje žmonijoje. Dievas mums jau nėra kažkas nesuprantama ir neregima, kaip tai buvo iki Kristaus. Prieš mūsų vaizduotės akis yra įsikūnijęs Dievas, Dievas su žmogaus kūnu ir žmogaus širdimi. Mes žinome Jo gyvenimą, Jo darbus, Jo mokslą. Meilės įsakymas yra didžiausias, ir mums jau nėra problemų mylėti tai, ką galime įsivaizduoti, apie ką tiek.. skaityti daugiau →

Ką reiškia „priimti Dievo karalystę kaip vaikui“?

Vieną dieną žmonės atvedė pas Jėzų vaikus, kad jis juos palaimintų. Mokiniai tam priešinosi. Jėzus užsirūstino ir liepė jiems leisti vaikams ateiti pas jį. Paskui pasakė: „Kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją“ (Mk 10, 13-16). Pravartu prisiminti, kad anksčiau Jėzus tiems patiems mokiniams buvo sakęs: „Jums atiduotas Dievo karalystės slėpinys“ (Mk 4,.. skaityti daugiau →

Mūsų Viešpaties Gerosios naujienos dešimt žingsnių

Dievas yra ne vien išmintingas Kūrėjas Jis yra ir mylintis mūsų Tėvas. Štai kodėl Jis sukūrė mus „pagal savo paveikslą“, kad gyventume kaip Jo vaikai, Jo malone. „Jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame. <...> „Mes esame iš jo giminės“ (Apd 17, 27-28). Nuo pat pradžios Dievas įsteigė.. skaityti daugiau →