Dosnumas. T. Mindaugo Malinausko SJ metinių rekolekcijų medžiaga

Dosnumas. T. Mindaugo Malinausko SJ metinių rekolekcijų medžiaga

Duok, Dieve, kad dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti. Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl Tavęs ir tavo Bažnyčios. Ačiū, Viešpatie, kad mane išvedei iš...
plačiau

“Gaila man minios”

Gyvename poatpirkiminėje žmonijoje. Dievas mums jau nėra kažkas nesuprantama ir neregima, kaip tai buvo iki Kristaus. Prieš mūsų vaizduotės akis yra įsikūnijęs Dievas, Dievas su žmogaus kūnu ir žmogaus širdimi. Mes žinome Jo gyvenim...
plačiau

Ką reiškia „priimti Dievo karalystę kaip vaikui“?

Vieną dieną žmonės atvedė pas Jėzų vaikus, kad jis juos palaimintų. Mokiniai tam priešinosi. Jėzus užsirūstino ir liepė jiems leisti vaikams ateiti pas jį. Paskui pasakė: „Kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją&...
plačiau

Mūsų Viešpaties Gerosios naujienos dešimt žingsnių

plačiau

Būkime gailestingi

Kartą Dievas pasiuntė į žemę savo pasiuntinį. Bekeliaudamas šis sutiko žmogų, kuris sirgo raupsais. Raupsuotasis, išgirdęs, kad šis nepažįstamasis ateina iš dangaus, prašė: Ar galėtum pagydyti mane? Žinoma, atsa...
plačiau

Mūsų gyvenimas

Savajai gyvenimo pasaulėžiūrai susidaryti reikalingi keli dalykai. Visų pirma turime pradėti nuo savęs. Tai reiškia, kad turime pažvelgti į save labai atvirai ir sąžiningai. Antra, turime įprasti žiūrėti į save kaip į ko nors vertus, sva...
plačiau

Sąžinė

„Savo sąžinės gelmėse žmogus atranda įstatymą, kurio nėra pats sau paskelbęs, bet kuriam privalo paklusti ir kurio balsas nuolat ragina mylėti ir daryti gera, o vengti bloga; ten, kur reikia, jis girdimas širdimi (…). Tai žmogaus ...
plačiau

Pagrindinis žmogaus pasirinkimas

Žmogui, kaip sugebančiai mąstyti būtybei, neišvengiamai turėtų kilti ir kyla egzistenciniai klausimai. Esminiai jų yra šie: kokia mano gyvenimo prasmė; kas yra mirtis, kodėl turėsiu mirti; iš kur kančia ir blogis? Žmonės skirtingu lygmeniu gili...
plačiau

Malda už Bažnyčią

Kasdien, švęsdamas Eucharistiją, aš melsiuosi už Bažnyčią, mano Dieve. Mano tikėjimas gali išlikti tiktai bendruomenėje tų, kurie drauge sudaro šventąją Jėzaus Kristaus Bažnyčią. Ir todėl (be kitų priežasčių) mano išgelbėjimui nepapra...
plačiau

Didžiausia meilė

Tą sekmadienį Mišiose buvo ypač daug žmonių. Klebono žvilgsnis, atrodo, apglėbė visą tikinčiųjų minią, kuri, nors ir pripildė bažnyčią sausakimšai, vis tiek tebuvo maža dalelytė tos masės žmonių, kurie sudarė jo parapiją didelio miest...
plačiau