Evangelija pagal Luką

Evangelija pagal Luką

Bėgant liturginiams metams šį rugsėjį skaitome Luko evangeliją. Mato, Morkaus ir Luko evangelijos labai panašios, todėl jas vadiname „sinoptinėmis“ – graikų kalba tai reiškia „aprėpti vienu žvilgsniu“, nes jas galima spausdinti vieną šalia kitos skiltimis, siekiant vienu „apžvelgimu“ nustatyti sutapimus,...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Žodžio liturgija (III)

Vienas kareivis, grįždamas iš armijos namo, parsivežė pluoštą laiškų. Nuo ko? Nuo motinos. Jis ją tik vieną turėjo, daugiau nieko artimųjų, ir ji jam buvo labai brangi; lygiai taip pat jai brangus buvo ir jos sūnus, todėl daž...
plačiau

Evangelija, perpinta tikėjimu, viltimi, meile

Tikėti Dievą – tai reiškia tikėti gėrį. O tai ne kas kita, kaip savo protu būti atviru tikrovei ir tam gėriui nusilenkti. O nusilenkti gėriui – tai reiškia pačiam pasidaryti gėriu. O pačiam pasidaryti gėriu &#821...
plačiau

Tikėjimas Dievu ir Evangelija

Tikėjimas anuomet ir dabar   Ką reiškia Kristų “tikėti”? Tai reiškia Jį savo valia priimti, reiškia atsiverti Jam dvasia, pajusti širdimi, tai reiškia Jį įsisavinti. Tačiau žmogus yra laisvas kvietim...
plačiau

Keturios Evangelijos: pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną

Mary Batchelor    Apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir mokymą galime pasiskaityti ne viename, bet keturiuose aprašymuose. Jėzaus istorija – „evangelija“ arba „geroji naujiena”, kaip ją vadina patys autoriai – yra papasakota keturiose skirti...
plačiau

Keturi Evangelistai

Ankstyvosios krikščionybės laikais, kai formavosi simbolinė ikonografija, evangelistai dažnai buvo vaizduojami kaip keturios sparnuotos būtybės: Matas – kaip žmogus su sparnais, Morkus – sparnuotas liūtas, Lukas – jautis, Jonas – erelis. Tai l...
plačiau