Kaišiadorių vyskupo kalėdinis žodis – sveikinimas (2017)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   "Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas - Viešpats Mesijas." (plg. Lk 2, 10-11)   Su gyvu tikėjimu ir dėkingumu Dievui švenčiame Jėzaus Kristaus Gimimo šventę Kalėdas. Švenčiame kaip viena tikinčiųjų šeima, kaip broliai ir seserys, mylimi Dievo vaikai. Švęsti Jėzaus.. skaityti daugiau →

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO kalėdinis žodis – sveikinimas

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   “Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas - Viešpats Mesijas.”   Nuoširdžiai sveikinu jus, švenčiančius Jėzaus Kristaus Gimimo šventę - Kalėdas. Drauge su daugybe tikinčiųjų visame pasaulyje ateiname susitikti su gimusiu Jėzumi. Betliejaus tvartelis jau talpina savyje visa, apie ką vėliau.. skaityti daugiau →

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2015)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Kristaus Prisikėlimas yra viso mūsų krikščioniško tikėjimo šaltinis ir pagrindas. Prisikėlusį Kristų mes, krikščionys, susitinkame ir jo Prisikėlimą švenčiame visu savo gyvenimu, nuolat. Švenčiame Velykų rytą, kiekvieną sekmadienį, kiekvieną kartą dalyvaudami Šventosiose Mišiose, skaitydami Dievo žodį, priimdami sakramentus, melsdamiesi, mylėdami artimą Kristaus pavyzdžiu... skaityti daugiau →

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO kalėdinis žodis – sveikinimas

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Švenčiame Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Šis įvykis yra artimai susijęs su kiekvienu iš mūsų ir tiesiog juntamai tapęs mūsų švente. Dievo žodis pasakojantis apie Jėzaus gimimą, kalėdinės giesmės, šventinė nuotaika leidžia drauge patirti džiaugsmą, kuris liudija Dievo artumą mums. Dievo artumas žmogui.. skaityti daugiau →