Kauno arkivyskupo homilija jaunimui Pivašiūnuose, didžiuosiuose Žolinės atlaiduose švenčiant Jaunimo dieną (2014 08 16)

Išaukštintas gyvenimas   Girdėjome Apreiškimo knygos žodžius: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“…

Daugiau Kauno arkivyskupo homilija jaunimui Pivašiūnuose, didžiuosiuose Žolinės atlaiduose švenčiant Jaunimo dieną (2014 08 16)