Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems velykų proga

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems velykų proga

BRANGŪS BROLIAI KUNIGAI, SESERYS VIENUOLĖS, MIELI VYSKUPIJOS TIKINTIEJI, BROLIAI IR SESERYS! Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė! Aleliuja! Šie žodžiai giliausiai išreiškia mūsų džiaugsmą Prisikėlusiu Jėzumi, kylantį iš meilės Jam. Išreiškia mūsų giliausią meilę Jėzui, tiesiog mūsų įsimylėjimą į Jėzų. Šią...
plačiau
Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2015)

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2015)

plačiau

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO kalėdinis žodis – sveikinimas

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Švenčiame Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Šis įvykis yra artimai susijęs su kiekvienu iš mūsų ir tiesiog juntamai t...
plačiau

Ar šiandieniam žmogui reikalingas tikėjimas ir Bažnyčia

Tikėjimas yra tiesiog neišvengiama gyvenimo dimensija. Galime negyventi tuo, ką vadiname krikščionišku tikėjimu į Dievą, bet iš tikrųjų negalime gyventi be kokio nors tikėjimo. Tiesiog negalime gyventi be klausimo „kodėl“, neturėdami idealo....
plačiau

Memorandumas dėl bandymo įteisinti medikamentinį abortą

Lietuvos tradicinių religinių bendrijų atstovų MEMORANDUMAS dėl bandymo įteisinti medikamentinį abortą (2014 09 25)   MEMORANDUMAS DĖL BANDYMO ĮTEISINTI MEDIKAMENTINĮ ABORTĄ   Mes, Lietuvos tradicinių religinių bendrijų atstovai, esame ne kart...
plačiau

Kauno arkivyskupo homilija jaunimui Pivašiūnuose, didžiuosiuose Žolinės atlaiduose švenčiant Jaunimo dieną (2014 08 16)

Išaukštintas gyvenimas   Girdėjome Apreiškimo knygos žodžius: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 11, 19). &Sc...
plačiau

Arkivysk. Luigi Bonazzi. Ką šiandien mums pasakytų Jonas Paulius II?

Brangūs broliai ir seserys, mieli bičiuliai,   Dėkoju Viešpačiui, kad esu su jumis čia, Šiluvoje, ramybės ir malonių vietoje, kur Švenčiausioji Mergelė Marija, kaip tikra Motina, visada laukia mūsų. Visi drauge švenčiame šią Eucharistiją, ...
plačiau

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2013)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, Mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Su jumis drauge švęsdamas svarbiausią mūsų išganymo ir tikėjimo įvykį, sveikinu Kristaus Prisikėlimo šventėje! Su tikėjimo broliais ir seserimis visa...
plačiau

Išgelbėti Dievo meile. Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišių homilija

„Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats, – kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“ (plg. Jn 13, 34)   Šiandien, Didįjį ketvirtadienį, pradedame švęsti Velykų Tridienį, giliausią Dievo meilės ir žmogaus išgelb...
plačiau

Pelenų dienos iškilmės Evangelija ir vysk. Jono Ivanausko homilija (audio)

Jėzus bylojo savo mokiniams: „Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad b...
plačiau