Kodėl penktąjį gavėnios sekmadienį bažnyčiose uždengiami kryžiai ir atvaizdai?

Tradiciškai penktąjį gavėnios sekmadienį prasideda dvi Kančios laiko savaitės. Pirmoji yra Kančios savaitė, o antroji - Didžioji savaitė.   Šio penktojo gavėnios sekmadienio evangelija (senesniame, tridentiniame mišiole) kalba apie augančią žydų autoritetų neapykantą Kristui. Jie Jį vadina samariečiu, burtininku, piktžodžiautoju, Šėtono apsėstu. Jie nemano, kad Kristus yra “geras mokytojas”. Jie mano, kad Jis yra velnio.. skaityti daugiau →

Kokios užduotys katalikui sietinos su Gavėnios laiku?

Gavėnia neatsiejama nuo pasninko ir atgailos dienų. Kas tai yra?   Verta prisiminti Lietuvos Vyskupų konferencijos instrukciją dėl atgailos ir pasninko dienų (2006 12 12). Joje rašoma: Dieviškąja teise visi tikintieji, kiekvienas sau tinkamu būdu, įpareigojami daryti atgailą, bet, siekiant, kad visi tarpusavyje būtų sujungti bendru atgailos laikymusi, yra nustatytos atgailos dienos, kai tikintieji ypatingu.. skaityti daugiau →

Dulkė esi ir į dulkes pavirsi (Gavėnia)

Gavėnią pradedame Pelene. Tai pasninko ir maldos diena. Joje šventinami  pelenai. Jie beriami tikintiesiems ant galvų, primena žemiškos žmogaus kilmės pradžią ir pabaigą. Pelenų dienos liturgijoje išskirtini trys momentai: pelenų šventinimas ir bėrimas ant galvų, fizinio gyvenimo neišvengiamos pabaigos priminimas, kryžiaus ženklo darymas barstant pelenus ant palenktos galvos.   1. Pelenai barstomi ant galvos kaip.. skaityti daugiau →

Malonės metas. Didysis penktadienis

Didysis penktadienis. Prasmė   Didįjį penktadienį prisimename Viešpaties kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas yra vilties ir pergalės pranašas. Šiandien mintimis sustojame ties kryžiumi ir Viešpaties kentėjimais; ne siekdami susigraudinti, tačiau norėdami prisiminti Jo meilę, kuria mus mylėjo iki paskutinio kraujo lašo, kad gautų atleidimą už mūsų nuodėmes... skaityti daugiau →