Kodėl penktąjį gavėnios sekmadienį bažnyčiose uždengiami kryžiai ir atvaizdai?

Kodėl penktąjį gavėnios sekmadienį bažnyčiose uždengiami kryžiai ir atvaizdai?

Tradiciškai penktąjį gavėnios sekmadienį prasideda dvi Kančios laiko savaitės. Pirmoji yra Kančios savaitė, o antroji – Didžioji savaitė.   Šio penktojo gavėnios sekmadienio evangelija (senesniame, tridentiniame mišiole) kalba apie augančią žydų autoritetų neapykantą Kristui. Jie Jį vadina samarieč...
plačiau

Kokios užduotys katalikui sietinos su Gavėnios laiku?

Gavėnia neatsiejama nuo pasninko ir atgailos dienų. Kas tai yra?   Verta prisiminti Lietuvos Vyskupų konferencijos instrukciją dėl atgailos ir pasninko dienų (2006 12 12). Joje rašoma: Dieviškąja teise visi tikintieji, kiekvienas sau ...
plačiau

Dulkė esi ir į dulkes pavirsi (Gavėnia)

Gavėnią pradedame Pelene. Tai pasninko ir maldos diena. Joje šventinami  pelenai. Jie beriami tikintiesiems ant galvų, primena žemiškos žmogaus kilmės pradžią ir pabaigą. Pelenų dienos liturgijoje išskirtini trys momentai: p...
plačiau

Malonės metas. Didysis penktadienis

Didysis penktadienis. Prasmė   Didįjį penktadienį prisimename Viešpaties kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas yra vilties ir pergalės pranašas. Šiandien mintimis...
plačiau

Didysis Ketvirtadienis: Paskutinės vakarienės aidai

Trys paskutinės Didžiosios savaitės dienos (Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Didysis šeštadienis) yra vadinamos Velykų, arba Šventuoju Tridieniu – trinare Kristaus atpirkimo drama. Šiame tekste bus kalbama a...
plačiau

Prasidėjo Didžioji savaitė

Didžiojo Tridienio pradžia: Ketvirtadienio liturgija   Jėzus Kristus įžengė į savo kančią su mokiniais sėsdamas prie Paskutinės vakarienės stalo žydų Velykų švenčių išvakarėse, kurių metu valgomas paaukotas avinėlis ir at...
plačiau

Gavėnios atsivertimo kelionė

Atsisakyti piktų darbų, nustoti daryti bloga, išmokti daryti gera – taip Dievo tautai kalba pranašas Izaijas. Komentuodamas šį raginimą, popiežius Pranciškus Mišių homilijoje kalbėjo apie gavėnios atsivertimo ke...
plačiau

Bažnyčios kryžių uždengimo per gavėnią prasmė

Penktasis Gavėnios sekmadienis anksčiau vadintas pirmuoju Kančios sekmadieniu.   Šios dienos išvakarėse tradiciškai uždengiami kryžiai, – tai ženklas, kad prasideda intensyvus mąstymas apie Kristaus kančią ir mirtį, k...
plačiau

Prašyti gilaus gėrio, maldos ir pasninko troškimo

Maldos pradžioje patikėsiu Dievui visas gavėnios dienas, kurias dar kartą gaunu iš Jo. Sužadinsiu gilų atsivertimo troškimą. Klausiu Jėzaus, ko jis laukia iš manęs per šį laikotarpį? Jėzus man duoda tris atramos ta&scaro...
plačiau

Apie Kryžiaus kelio kilmę, aktualumą, atlikimo formas ir prasmę

Kilmė   Tradicija teigia, jog pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo Švč. Mergelė Marija. Vėliau Kryžiaus kelio stotis eidavo į Šventąją Žemę atvykę maldininkai. Kiekvieną penktadienį trečią valandą po pietų krik...
plačiau
1 2 3 8