Apie Kryžiaus kelio kilmę, aktualumą, atlikimo formas ir prasmę

Kilmė   Tradicija teigia, jog pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo Švč. Mergelė Marija. Vėliau Kryžiaus kelio stotis eidavo į Šventąją Žemę atvykę maldininkai. Kiekvieną penktadienį trečią valandą po pietų krikščionys, atvykę iš visų pasaulio kampelių, prisijungia prie pranci&scaro...
plačiau

10 paprastų patarimų gavėnios laikotarpiu

10 paprastų patarimų, kurie šiandienos tikinčiajam lengvai suprantami ir įgyvendinami Melskis. Ryte ir vakare sukalbėk po maldą, pvz., „Tėve mūsų“ ir „Sveika Marija“. Sekmadienio Evangelijoje paieškok ir...
plačiau
Gavėnios pasninkas

Gavėnios pasninkas

Pelenų trečiadieniu Katalikų Bažnyčia pradeda gavėnios laiką, kuris trunka septynias savaites. Šiandien apie gavėnią galima rasti pačios įvairiausios informacijos: ko negalima daryti ir ką reikia daryti norint būti geru kataliku. Dažnai girdime ...
plačiau

Kas yra dykuma?

Kunigų knygoje sakoma, kad dykuma – prakeikta vieta. Dykumoje nėra vandens, o žydų supratimu tai didžiausias prakeikimas. Dykumoje nėra vandens, o be vandens nėra gyvybės. Taigi dykuma reiškia mirtį. Dykumoje nieko nesutiksi ir nieko nera...
plačiau

Gavėnios meditacija

Tėvo meilė Jėzui. Jis yra Dvasios vedamas. Dvasia Jį atveda į žmogaus (Tavo, mano) širdį, ir Dievo tauta keliauja per dykumą. Keturiasdešimt dienų ir metų. Jėzus vienas ten. Kad klausytų Tėvo. Kad mokiniai Jį atpažintų. Kaip Žmog...
plačiau

Gavėnios slėpinys

Dom Prosper Louis Pascal Guéranger – vienuolis benediktinas, Solesmes vienuolyno abatas ir Prancūzijos benediktinų kongregacijos įkūrėjas, 15 tomų veikalo “Liturginiai metai” autorius.    Toks šventas laikotarpis...
plačiau

Leistis į gavėnios kelią

Mūsų motinos Bažnyčios liturgija ragina leistis į gavėnios kelią, lydimą maldos, susimąstymo, atgailos, pasninko ir kartu vedančio į Kristaus Prisikėlimo slėpinio šventimą, liturginių metų ir visos krikščioniškos egzistenc...
plačiau

Jėzaus kentėjimų ir Prisikėlimo prasmė

Pažvelkime į nukryžiuotąjį Jėzų paskutinę jo gyvenimo žemėje valandą. Žmonių akims jis bejėgis ir visų apleistas. Iš jo tyčiojasi žydų vyresnieji ir siūlo padaryti stebuklą. Netgi tie, kurie tikėjo juo, dabar traukiasi nuo kryžiaus...
plačiau

Prasmingiausia Gavėnios atgaila

Gavėnia yra rimtas liturginių metų laikotarpis – pasiruošimas prasmingai sutikti didžią mūsų tikėjimo paslaptį – Kristaus prisikėlimą, o taip pat drauge ir mūsų prisikėlimą amžinam gyvenimui. Kai kurie nepatenkinti priekai&sc...
plačiau

Trys būdai priimti Evangeliją

Slėpiningu vandens ir vyno susiliejimu suvienyk mus, Viešpatie, su dievyste savo Sūnaus, kuris mūsų žmogiškąją prigimtį yra prisiėmęs.   Šie kunigo prieš Eucharistijos maldą tyliai tariami žodžiai įstabiai atspind...
plačiau