Gavėnios kalendorius

Gavėnia, tai 40 dienų susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu esame kviečiami pažvelgti į savo širdį bei gyvenimą ir pasiruošti Kristaus prisikėlimui. Šis laikas mums skirtas atstatyti santykį su savimi, Dievu ir artimu.  Popiežius Pranciškus šią gavėnią kviečia kovoti su "abejingum...
plačiau

Kristaus gundymas

Kokia piktojo gudrybė! Jis pradėjo Kristų gundyti tada, kai “Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas” (Mk 1,13). Kai kūnas apsilpęs, žmogui taip sunku, kai mąžta jo atsparumas, žiūrėk, prie jo slenka pr...
plačiau

Pelenų diena pradedama didžioji kelionė Gavėnios keliu

Pelenų dieną pradedame didžiąją Kelionę Gavėnios keliu, pažymėtu mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo – pergalės prieš mirtį triumfo ženklais.   Kiekvieną kartą Bažnyčia Gavėnios pradži...
plačiau

Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2015 m. gavėnios proga

„Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5, 8) Brangūs broliai ir seserys! Bažnyčiai, bendruomenėms ir pavieniams tikintiesiems gavėnia – atsinaujinimo metas. Tačiau pirmiausia tai yra „malonės metas“ (2 Kor 6, 2). Dievas i&...
plačiau

Kristaus kančios istorija

Vienas iš Dvylikos, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: „Ką man duosite, jeigu jį aš jums išduosiu?“ Tie pasiūlė trisdešimt sidabrinių. Ir nuo to meto Judas ieškojo progos...
plačiau

Viešpaties žodžiai smėlyje

Mūsų gavėnia ritasi į pabaigą. Nemažai prisiklausėme šventų, pakilių žodžių apie atgailą, atsivertimą, Dievo gailestingumą ir meilę. Vieni mūsų sąžiningai laikėmės pasninko dienų, stengėmės pažaboti savo užgaidas, dažniau užsukdav...
plačiau

Jonathan Düring OSB. Didysis Velykų Tridienis

Didžioji savaitė atveda tikinčiuosius į lemtingąją krikščionių tikėjimui kelio atkarpą. Ypač per tris šventąsias dienas, vadinamąjį Triduum Sacrum, nesuskaitoma gausybė žmonių išgyvena skandalingo, – nes nepaaiškinamo  – Jėzaus žmo...
plačiau
Didžioji savaitė. Br. Saulius Rumšas OP (video)

Didžioji savaitė. Br. Saulius Rumšas OP (video)

[photo_gallery] [image thumb_width="135" thumb_height="135" lightbox="true" custom_link="" title="sample image" caption=""] full url of your image [/image] [image thumb_width="135" thumb_height="135" lightbox="true" custom_link="" title="sample image" captio...
plačiau

10 Jono Pauliaus II minčių gavėniai

Malda   Viešpatie, atskleisk mums visiems vidinį sielos pasaulį, paslėptą mumyse lobį, švytinčią Dievo pilį. Padaryk, kad išorinis pasaulis saugotų Kūrėjo pėdsaką. Tebus jis atversta knyga, bylojanti mums apie Dievą.     1. Gavėnia ir gund...
plačiau

Kodėl Gerasis turėjo kentėti?

Kas sieja Jobą (plg. Job 42, 5), Paulių (plg. Apd 9, 5), Kornelijų (plg. Apd 10, 44), Lidiją (plg. Apd 16, 14) ir aklą gimusį žmogų (plg. Jn 9, 25)? Tai, kad Dievas atvėrė jiems akis: visiems dvasine, o kai...
plačiau