Kristaus susijaudinimas artėjant kančios valandai

I. Jono pasakojimas   Evangelijoje pagal Joną ypatingo dėmesio verta eilutė, laikyta trijų sinoptikų pasakojimo apie Jėzaus sielvartą Getsemanėje paralele ar atitikmeniu. “Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu: “‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? Bet juk tam aš...
plačiau

Pasninkas

Gavėnios metu Bažnyčia ypač pabrėžia maldos, pasninko ir aukų davimo – išmaldos reikalingumą. Visi šie trys geri darbai yra minimi Kristaus Kalno pamoksle. Jie veda į dvasinį augimą ir šventumą. Tačiau gaila, kad kartais tai klaidingai supran...
plačiau

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias (Via Dolorosa) Jeruzalėje – tai brangiausias krikščionims kelias. Šiuo keliu nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, su kryžiumi ant pečių praėjo mūsų Išganytojas. Ėjimas tuo keliu, kuriuo už mus...
plačiau

Keturiasdešimt klausimų Gavėniai

Klausimai kiekvienai Gavėnios dienai – mažos rekolekcijos kasdienybėje.    MALDA. Mumyse įsikūręs Dieve, Dieve, esantis su mumis palaimos ir sunkumų valandomis, mes vėl atgręžiame į tave savo širdis ir skelbiame: niekas negali mūsų atskirti n...
plačiau

Artėjant Gavėniai

Kai kurie skaitytojai, iškart ir iš anksto su tam tikra skepsio doze neskubėkite sakyti: “Ir vėl ateina Gavėnia, – kas man iš to, ką man ji naujo gali suteikti?..”, bet savo minčių sraute pasistenkite pagauti šį ar panašų “spar...
plačiau

Išgelbėti Dievo meile. Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišių homilija

„Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats, – kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“ (plg. Jn 13, 34)   Šiandien, Didįjį ketvirtadienį, pradedame švęsti Velykų Tridienį, giliausią Dievo meilės ir žmogaus išgelb...
plačiau

Vartai užverti visiškai

Supančiotą arklį paleisdavo na­ktį pievon, bet ve­ži­man niekada ne­kin­kė. Sustingu­sios, su­šalusios ma­šinos neužvesi. Šeiminin­kė paker­pa paukš­čiui spar­nus, kad neištrūk­tų, nepask­ristų. Sugauta tink­lan ar ant meškerė...
plačiau

Jėzaus mokykloje: ar myli mane?

plačiau

Kaip paminėti Didįjį Penktadienį?

Didysis Penktadienis skirtas Jėzaus Kristaus mirčiai ant kryžiaus paminėti. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje tai – didžiausio susikaupimo diena metuose. Jei nesate praktikuojantis krikščionis, bet vis tiek norėtumėte šią dieną kažkaip pamin...
plačiau

Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai

Yra 7 paskutiniai Kristaus žodžiai ant Kryžiaus. Mes gauname šiuos žodžius iš lūpų to, kurį mylime ir kuris mus paliks. Ar dar yra kas nors sunkiau pakeliamo? Mūsų Valdovas ir Draugas, vyresnis Brolis, mūsų Karalius ir Dievas miršta dramatiškom...
plačiau